Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-05-17
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-05-31 11:00
SIWZ:- 141.2711.40.2019 - SIWZ (423 KB)
- 141.2711.40.2019 - Załącznik A (50 KB)
- 141.2711.40.2019 - Załącznik B (54 KB)
- 141.2711.40.2019 - Załącznik C (40 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2711.40.2019 - pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-21)
141.2711.40.2019 - pytania i odpowiedzi z dnia 23.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-23)
141.2711.40.2019 - zmiana terminu otwarcia (dzień publikacji: 2019-05-24)
141.2711.40.2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dzień publikacji: 2019-05-24)
141.2711.40.2019 - pytania i odpowiedzi z dnia 28.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-28)
141.2711.40.2019 - Zestawienie ofert (dzień publikacji: 2019-05-31)
141.2711.40.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia z dnia 09.07.2019r. (dzień publikacji: 2019-07-09)
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia w BZP nr 510147074-N-2019 z dnia 17-07-2019 r. (dzień publikacji: 2019-07-17)
141.2711.40.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1 i cz. 3 przedmiotu zamówienia. (dzień publikacji: 2019-07-22)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510178360-N-2019 z dnia 27-08-2019 r. (dzień publikacji: 2019-08-27)
Powrót