Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-06-19
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-07-22 11:00
SIWZ:- SIWZ. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (500 KB)
- Załącznik nr 1 do SIWZ. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (59 KB)
- JEDZ. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (106 KB)
Postępowanie na EPZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-07-04)
Wzór Umowy po zmianach z dnia 03.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-07-04)
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 03.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-07-04)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 04.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-07-04)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr 2019/S 130-319094 z dnia 09.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-07-09)
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-07-22)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-08-09)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE nr 2019/S 175-426129 z dnia 11.09.2019r. Sprawa znak: 141.2711.47.2019 (dzień publikacji: 2019-09-11)
Powrót