Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-06-17
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Nr sprawy: 141.2711.50.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-06-26 11:00
SIWZ:- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (628 KB)
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (113 KB)
- Załącznik A1 do Formularza oferty (24 KB)
- Załącznik A2 do Formularza oferty (13 KB)
- Załącznik A3 do Formularza oferty (45 KB)
- Załącznik A4 do Formularza oferty (17 KB)
- Załącznik A5 do Formularza oferty (13 KB)
- Załącznik A6 do Formularza oferty (13 KB)
- Załącznik A7 do Formularza oferty (17 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.06.2019r. (dzień publikacji: 2019-06-26)
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 zamówienia (dzień publikacji: 2019-07-05)
Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 5 i 7 zamówienia (dzień publikacji: 2019-07-05)
Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 6 zamówienia (dzień publikacji: 2019-07-12)
Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 1 i 3 zamówienia (dzień publikacji: 2019-07-22)
Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 4 zamówienia (dzień publikacji: 2019-07-29)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510177713-N-2019 z dnia 26-08-2019 r. (dzień publikacji: 2019-08-26)
Powrót