Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-07-03
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-08-05 10:00
SIWZ:- SIWZ z załącznikami. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (828 KB)
- Jedz. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (106 KB)
Postępowanie na EPZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-07-08)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U. UE w dniu 08.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-07-08)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz. U. UE pod numerem 2019/S 132-324083 w dn. 11.07.2019r. (dzień publikacji: 2019-07-11)
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-07-19)
Załącznik A i B do Formularza oferty po zmianach z dn. 18.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-07-19)
Wzór umowy po zmianie z dn. 18.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-07-19)
Odpowiedź na pytanie z dn. 22.07.2019r., sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-07-22)
Zestawienie ofert. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-08-05)
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty w części 1 zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-09-04)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-09-11)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-10-08)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE z dn. 18.10.2019r. pod numerem 2019/S 202-491177 w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-10-18)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U.UE z dn. 29.10.2019r. pod numerem 2019/S 209 - 510114 w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019 (dzień publikacji: 2019-10-29)
Powrót