Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-07-23
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.63.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-08-07 11:00
SIWZ:- SIWZ z załącznikami. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (431 KB)
- Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Warunki ubezpieczenia. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (281 KB)
- Zał. nr 1A do SIWZ - Wykaz przykładowych zadań badawczych i projektów naukowych. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (26 KB)
- Zał. nr 2 do SIWZ - Informacja o szkodach. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (14 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540156092-N-2019 z dn. 26.07.2019r. (dzień publikacji: 2019-07-26)
Zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia. Sprawa znak 141.2711.63.2019 (dzień publikacji: 2019-07-26)
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (dzień publikacji: 2019-07-30)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 540158282-N-2019 z dn. 30.07.2019r. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (dzień publikacji: 2019-07-30)
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (dzień publikacji: 2019-07-31)
Zał. nr 1 do SIWZ po zmianie z dn. 31.07.2019r. (dzień publikacji: 2019-07-31)
Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (dzień publikacji: 2019-08-07)
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania. Sprawa znak: 141.2711.63.2019 (dzień publikacji: 2019-08-08)
Powrót