Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-07-24
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Dostawa fantomów (manekiny, modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.57.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-08-26 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.57.2019 (888 KB)
- JEDZ 141.2711.57.2019 (101 KB)
Postępowanie na EPZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
1.57.2019 - Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia z dnia 09.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-09)
1.57.2019 - Formularz oferty po zmianach z dnia 09.08.2019r (dzień publikacji: 2019-08-09)
1.57.2019 - Wzór umowy po zmianach z dnia 09.08.2019r (dzień publikacji: 2019-08-09)
1.57.2019 - Załącznik E do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE - część V przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 09.08.2019r (dzień publikacji: 2019-08-09)
1.57.2019 - Załącznik I do Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE - część IX przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 09.08.2019r (dzień publikacji: 2019-08-09)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.08.2019r (dzień publikacji: 2019-08-09)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr 2019/S 156-385108 z dnia 14.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-14)
ZESTAWIENIE OFERT (dzień publikacji: 2019-08-26)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE CZĘŚCI 8 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dzień publikacji: 2019-10-17)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 224-549266 z dnia 20.11.2019r. (dzień publikacji: 2019-11-20)
Powrót