Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-08-08
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do oceny oznaczeń ilościowych białek dla projektu „Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.13.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-08-19 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (255 KB)
- Formularz oferty. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (31 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty - część 1. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (52 KB)
- Załącznik B do Formularza oferty - część 2. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (52 KB)
- Załącznik C do Formularza oferty - część 3. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (52 KB)
- Załącznik D do Formularza oferty - część 4. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (53 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie złożonych ofert w dniu 19.08.2019. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (dzień publikacji: 2019-08-19)
Informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (dzień publikacji: 2019-08-19)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia oraz o odrzuceniu oferty. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (dzień publikacji: 2019-09-06)
Informacja o udzieleniu zamówienia w odniesieniu od 1 do 4 części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.13.2019 (dzień publikacji: 2019-10-29)
Powrót