Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-08-09
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-08-27 10:00
SIWZ:- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (497 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty - Kalkulacja ceny oferty (33 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dn. 13.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-13)
Modyfikacja SIWZ w zakresie terminu składania ofert z dn. 14.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-14)
Ogłoszenie nr 540170280-N-2019 z dnia 14-08-2019 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu) (dzień publikacji: 2019-08-14)
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 20.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-20)
Załącznik A do Formularza oferty z dnia 20.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-20)
Ogłoszenie nr 540173250-N-2019 z dnia 20-08-2019 r. - zmiana terminu składania ofert (dzień publikacji: 2019-08-20)
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 23.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-23)
Załącznik A do Formularza oferty z dnia 23.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-23)
Informacja z otwarcia ofert z dnia 141.2711.61.2019 (dzień publikacji: 2019-08-27)
Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 26.09.2019r. (dzień publikacji: 2019-09-26)
Ogłoszenie nr 510209281-N-2019 z dnia 03-10-2019 r. (dzień publikacji: 2019-10-03)
Powrót