Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-08-22
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej i akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-08-27 12:00
SIWZ:brak plików SIWZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2711.68.2019 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP (dzień publikacji: 2019-08-22)
141.2711.68.2019 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP (dzień publikacji: 2019-09-11)
141.2711.68.2019 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED (dzień publikacji: 2019-09-16)
Powrót