Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-08-22
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.70.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-09-04 11:00
SIWZ:- SIWZ z załącznikami. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (421 KB)
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia- warunki ubezpieczenia. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (282 KB)
- Zał. nr 1A do SIWZ - Wykaz przykładowych zadań badawczych i projektów naukowych. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (25 KB)
- Zał. nr 2 do SIWZ - Informacja o szkodach. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (14 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.08.2019r. . Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-08-27)
Zał. nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 27.08.2019r. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-08-27)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 540178983-N-2019 z dnia 27-08-2019. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-08-27)
Odpowiedź na pytanie z dn. 29.08.2019r. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-08-29)
Zestawienie ofert. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-09-04)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-09-11)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 510200495-N-2019 z dn.23.09.2019r. Sprawa znak: 141.2711.70.2019 (dzień publikacji: 2019-09-23)
Powrót