Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-09-11
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań w oparciu o bazę lokalową jednej przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.” Sprawa znak: 141.2713.17.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-09-23 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie 141.2713.17.2019 (359 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie złożonych ofert (dzień publikacji: 2019-09-23)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2019-10-02)
INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU (dzień publikacji: 2019-10-22)
Powrót