Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-09-17
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak : 141.2711.73.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-09-27 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.73.2019 (428 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty (54 KB)
- Załącznik B do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty (48 KB)
- Załacznik C do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty (41 KB)
- Załacznik C do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty po zmianach z dnia 20.09.209r. (52 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2711.73.2019 - Pytania i odpowiedzi z dnia 19.09.2019r. (dzień publikacji: 2019-09-19)
141.2711.73.2019 - Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ z dnia 20.09.2019r. (dzień publikacji: 2019-09-20)
141.2711.73.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (dzień publikacji: 2019-09-20)
141.2711.73.2019 - Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 24.09.2019r. (dzień publikacji: 2019-09-24)
Załącznik B do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty po zmianach z dnia 24.09.209r. (dzień publikacji: 2019-09-24)
141.2711.73.2019 - Zestawienie ofert z dnia 27.09.2019r. (dzień publikacji: 2019-09-27)
141.2711.73.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2019-10-16)
141.2711.73.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510246133-N-2019 z dnia 15-11-2019 r. (dzień publikacji: 2019-11-15)
Powrót