Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-10-04
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z projektem pt.: „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0038/18-00/1205/2019/690.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-10-14 12:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.83.2019 (421 KB)
- Załacznik A do Formularza oferty - Kalkulacja ceny oferty. Sprawa znak: 141.2711.83.2019 (49 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie ofert. Sprawa znak: 141.3711.83.2019 (dzień publikacji: 2019-10-14)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty nr 1, nr 2 i nr 4. Sprawa znak: 141.2711.83.2019 (dzień publikacji: 2019-10-16)
Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty nr 1, nr 2 i nr 4 z dn. 16.10.2019r. Sprawa znak: 141.2711.83.2019 (dzień publikacji: 2019-10-17)
Informacja o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.83.2019 (dzień publikacji: 2019-10-28)
Powrót