Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-10-04
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny: 141.2711.72.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-11-06 11:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.72.2019 (551 KB)
- załącznik nr A1 i A2 - kalkulacja ceny oferty (77 KB)
- JEDZ 141.2711.72.2019 (101 KB)
Postępowanie na EPZ
Rejestracja Wykonawcy, którzy chcą otrzymywać informacje o prostępowaniu proszeni są o zarejestrowanie się.
Dokumenty związane z postępowaniem:
Powrót