Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-11-08
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.88.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00
SIWZ:- 141.2711.88.2019 - SIWZ (463 KB)
- 141.2711.88.2019 - Załącznik A i B do formularza oferty (46 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Sprawa znak:141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-14)
Umowa wzór - po zmianie z dnia 14.11.2019r. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-14)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540244603-N-2019 z dnia 14.11.2019r. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-14)
Pytanie i odpowiedź z dnia 14.11.2019r. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-14)
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ z dnia 18.11.2019r. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-18)
Załącznik A i B do Formularza oferty - po zmianie z dnia 18.11.2019r. sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-18)
Pytania i odpowiedzi z dnia 21.11.2019r. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-21)
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-11-22)
Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2019-12-20)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia w BZP nr 510001533-N-2020z dnia 07.01.2020 r. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2020-01-07)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.88.2019 (dzień publikacji: 2020-01-23)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia w BZP nr 510040674-N-2020 z dnia 05-03-2020r. (dzień publikacji: 2020-03-05)
Powrót