Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-11-08
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia wykładów dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z realizacją projektu pt.: „Efektywna placówka medyczna, program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-0038/18-00/1205/2019/690, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziesięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.95.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-11-18 11:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.95.2019 (376 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2019r. - sprawa znak: 141.2711.95.2019 (dzień publikacji: 2019-11-13)
Zestawienie ofert. Sprawa znak: 141.2711.95.2019 (dzień publikacji: 2019-11-18)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.95.2019 (dzień publikacji: 2019-11-21)
Informacja o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 10 części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.95.2019 (dzień publikacji: 2020-01-03)
Powrót