Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2016-11-23
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w odniesieniu od jednej do osiemnastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.17.2016.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2016-11-30 14:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- KALKULACJA_WRAZ_Z_OPISEM_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_141_2713_17_2016.xls (147 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2016 r. (dzień publikacji: 2016-11-28)
Załącznik A do ogłoszenia po zmianach z dnia 28.11.2016 r. (dzień publikacji: 2016-11-28)
Wzór umowy po zmianach z dnia 28.11.2016 r. (dzień publikacji: 2016-11-28)
Informacja o braku udzielenia zamówienia (unieważnienie) w zakresie części XIV (dzień publikacji: 2016-12-01)
Informacje po otwarciu ofert (dzień publikacji: 2016-12-02)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 4 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 5 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 6 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 7 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 8 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 9 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 10 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 11 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 12 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 13 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 16 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 17 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 18 (dzień publikacji: 2016-12-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 15 (dzień publikacji: 2016-12-07)
Informacja o braku udzielenia zamówienia w zakresie części XVI (dzień publikacji: 2016-12-15)
Informacja o braku udzielenia zamówienia w zakresie części II i części VIII (dzień publikacji: 2016-12-22)
Informacja o braku udzielenia zamówienia w zakresie części III (dzień publikacji: 2016-12-28)
Informacja o udzielonym zamówieniu w zakresie części I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV, XVII, XVIII (dzień publikacji: 2017-01-03)
Informacja o udzielonym zamówieniu w zakresie części XII (dzień publikacji: 2017-01-09)
Informacja o udzielonym zamówieniu w zakresie części XIII (dzień publikacji: 2017-01-19)
Powrót