Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-04-26

Sprawa znak: 141.2711.21.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.21.2019/4

Kraków, dnia 26.04.2019r.

 

Zamawiający:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM,

ul. Św. Anny 12 , 31-008 Kraków.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej na Spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Sali Zodiakalnej w Collegium Nowodworskim przy ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.21.2019 w dniu 12.03.2019r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 15.04.2019r. udzielił zamówienia w zakresie świadczenia usługi cateringowej na Spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, następującemu Wykonawcy:

 

Karczma w Miłosnej

ul. Miłosna 6, 99-340 Krośniewice

 

Wartość umowy brutto: 5 010,60 zł

 


Powrót