Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-21

Sprawa znak: 141.2711.33.2019                                                                               Kraków, dn. 21.05.2019r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.33.2019/2

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025). Wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego  świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” odbywających się w Warszawie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.33.2019 w dniu 04.04.2019r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 25.04.2019r. udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy:

 

SD Company Sara Dewerenda,

ul. Stawowa 2a/28,

42-300 Myszków

 

Wartość umowy brutto: 9 960,75 zł
Powrót