Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-23

Sprawa znak: 141.2711.45.2019                                                                                    Kraków, dn. 23.05.2019r.                                                                                                                .

 

                                                                   

ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH w dniu 23.05.2019r.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.). na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników IX Konferencji Doktorantów UJ CM w dniu 1 czerwca 2019r., organizowanej przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 8198,40 zł brutto.

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin płatności faktury

1.

 Jurek Catering Sp. J.     

ul. Sportowa 27A, 32-031 Mogilany

7 728,00 zł

21 dni

2.

CaterinGroup s.c M. Sala, K. Sala

al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków

5 874,46 zł

21 dni

3.

Hotel LECH Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Renata Lech, Jan Lech Sp. J.    Siedlec 151, 32-744 Łapczyca

8 048,80 zł

21 dni

4.

Magnifique Catering  Gut Stanisława ul. Radzikowskiego 66/2, 31-315 Kraków

7 000,00 zł

21 dni

5.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GASTROPOL,

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

7 921,20 zł

21 dni

 

 

 


Powrót