Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-05-24

Sprawa znak: 141.2713.45.2019

Nr wew. pisma: 141.2713.45.2019/1                                                                                 Kraków, dnia 24.05.2019r.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.). na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników IX Konferencji Doktorantów UJ CM w dniu 1 czerwca 2019r., organizowanej przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy: CaterinGroup s.c M. Sala, K. Sala al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków, za kwotę brutto: 5 874,46 zł.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 Firmy CaterinGroup s.c M. Sala, K. Sala al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu i otrzymała największą ilość punktów tj. 100,0000 pkt.; kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt), kryterium:  termin płatności faktury - 20% (20,0000 pkt.).

Streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta nr 1 firmy Jurek Catering Sp. J. ul. Sportowa 27A, 32-031 Mogilany otrzymała 80,8122 pkt. kryterium: cena oferty brutto – 80% (60,8122 pkt), kryterium:  termin płatności faktury - 20% (20,0000 pkt.).

Oferta nr 3 firmy Hotel LECH Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Renata Lech, Jan Lech Sp. J. Siedlec 151, 32-744 Łapczyca otrzymała 78,3884 pkt. kryterium: cena oferty brutto – 80% (58,3884 pkt.), kryterium:  termin płatności faktury - 20% (20,0000 pkt.).

Oferta nr 4 firmy Magnifique Catering  Gut Stanisława ul. Radzikowskiego 66/2, 31-315 Kraków otrzymała 87,1366 pkt. kryterium: cena oferty brutto – 80% (67,1366 pkt.), kryterium:  termin płatności faktury - 20% (20,0000 pkt.).

Oferta nr 5 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GASTROPOL, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków otrzymała 79,3289 pkt. kryterium: cena oferty brutto – 80% (59,3289 pkt.), kryterium:  termin płatności faktury - 20% (20,0000 pkt.).

 

W sprawie podpisania umowy w zakresie przedmiotu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 


Powrót