Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-06-11

Sprawa znak: 141.2711.45.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.45.2019/2

Kraków, dnia 11.06.2019r.

 

Zamawiający:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM,

ul. Św. Anny 12 , 31-008 Kraków.

 

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników IX Konferencji Doktorantów UJ CM w dniu 1 czerwca 2019r., organizowanej przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.45.2019 w dniu 15.05.2019r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 29.05.2019r. udzielił zamówienia w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników IX Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, następującemu Wykonawcy:

 

CaterinGroup s.c M. Sala, K. Sala

al. Jana Pawła II 188

31-982 Kraków

Wartość umowy brutto: 5 874,46 zł.

 


Powrót