Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.12.2019.

Załącznik opublikowano: 2019-07-17

Sprawa znak: 141.2713.12.2019

Nr wew. pisma: 141.2713.12.2019/1

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 17.07.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów specjalistycznych odczynników do manualnej izolacji kwasów nukleinowych RNA wraz z małocząsteczkowym RNA z komórek, tkanek oraz skrawków parafinowych oraz odczynniki do przeprowadzania reakcji Real-time PCR w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP w dniu 09.07.2019r. pod numerem 571096-N-2019.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 8 506,07 zł brutto

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

EURx Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 3,     80-297 Gdańsk

7 521,45 zł

do 7 dni kalendarzowych

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 Powrót