Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-08

Kraków, dnia 08.10.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.14.2019                                                                                                  

Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.14.2019/29

 

Adresaci:

 1. Joanna Kurzeja, ul. Kwartowa 26/19, Kraków, e-mail: joanna.kurzeja1994@interia.pl;

 2. ANNMAG Anna Stępień, os. Piastów 11/31, 31-623 Kraków, e-mail: aniaela@poczta.onet.pl;

 3. Dorota Ścisło, ul. Wojska Polskiego 19, Niepołomice, e-mail: scislod@interia.pl;

 4. Patrycja Kończyk, os. II Pułku Lotniczego 18/50 Kraków, e-mail: patrycja.konczyk@gmail.com;

 5. Irena Smarzyńska, ul. Starowiślna 77/6A, 31-052 Kraków, e-mail: infir1958@gmail.com;

 6. Anna Marzec, ul. Podwale 4, 32-120 Nowe Brzesko, e-mail: amarzec23@wp.pl;

 7. Ewa Zwierkowska, Chopina 41/4, 47-260 Zakrzów, e-mail: e.zwierkowska@gmail.com;

 8. Agnieszka Orłowska, os. Kalinowe 19/162, 31-815 Kraków, e-mail: agawlowska@interia.pl;

 9. Milena Kawalec, ul. Karola Bunscha 26/51, 31-392 Kraków, e-mail:mkawalec94@gmail.com;

 10. Łukasz Rafało, ul. Bajeczna 10/1, 32-020 Wieliczka, e-mail: lukaszrafalo@gmail.com;

 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opieka Pielęgniarska” S.C., Anna Budka, Stefania Gałuszka, os. 2 Pułku Lotniczego 22, 31-867 Kraków, e-mail: annabudka@fejm.pl;

 12. Elżbieta Brzezicka, ul.Stanisława Stojałowskiego 41/8 30-611 Kraków,
  e-mail:elzbieta.brzezicka@uj.edu.pl;

 13. Iwona Tobik, ul. Meissnera 6/110B, 31-476 Kraków, e-mail: iwatobik@op.pl;

 14. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iwona Gaweł, ul. Akacjowa 6, 32-050 Borek Szlachecki,
  e-mail:iwonagawel@vp.pl;

 15. Stanisława Jaworska, ul. Stojałowskiego 15/44, 30-611 Kraków, e-mail: kjaworska070@gmail.com;

 16. Barbara Błasiak, ul. Lipska 55/26, 30-721 Kraków, e-mail: blasiak.b@gmail.com;

 17. Bożena Knapik – Sędzik, ul. Zakopiańska 2”B”/58, 30-418 Kraków, e-mail:bozena.aks@gmail.com;

 18. Jolanta Solecka, ul. Wł. Łokietka 12/19, 30-010 Kraków, e-mail: jolasol0@op.pl;

 19. Angelika Pieczara, Przeginia Duchowna 355, 32-061 Rybna, e-mail: angelap6@interia.pl;

 20. Magdalena Chalibozek, Podłęże 510, 32-003 Podłęże, e-mail: mchalibozek@interia.pl

   

  Dotyczy: postępowanie udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania czynności  polegających na: 1) przeprowadzaniu badań w miejscu pobytu respondentów oraz 2) kontakcie i wizytach w miejscu pobytu non-respondentów projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat” finansowany z Narodowego Centrum Nauki dla Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części przedmiotu zamówienia, z dnia 21.08.2019r.

   

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA, ODPOWIEDNIO W ODNIESIENIU OD 1 DO 20 CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza:

  -  w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: ANNMAG Anna Stępień, os. Piastów 11/31, 31-623 Kraków, cena brutto dla cz. 2: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Dorota Ścisło,
  ul. Wojska Polskiego 19, Niepołomice, cena brutto dla cz. 3: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Patrycja Kończyk, os. II Pułku Lotniczego 18/50 Kraków, cena brutto dla cz. 4: 40 000,00 zł,

   -  w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Irena Smarzyńska, ul. Starowiślna 77/6A, 31-052 Kraków, cena brutto dla cz. 5: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Ewa Zwierkowska, Chopina 41/4, 47-260 Zakrzów, cena brutto dla cz. 7: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Agnieszka Orłowska, os. Kalinowe 19/162, 31-815 Kraków, cena brutto dla cz. 8: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Milena Kawalec, ul. Karola Bunscha 26/51, 31-392 Kraków, cena brutto dla cz. 9: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 10 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Łukasz Rafało, ul. Bajeczna 10/1, 32-020 Wieliczka, cena brutto dla cz. 10: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 11 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opieka Pielęgniarska” S.C., Anna Budka, Stefania Gałuszka, os. 2 Pułku Lotniczego 22, 31-867 Kraków, cena brutto dla cz. 11: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 12 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Elżbieta Brzezicka, ul.  Stanisława Stojałowskiego 41/8 30-611 Kraków, cena brutto dla cz. 12: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 13 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Iwona Tobik, ul. Meissnera 6/110B, 31-476 Kraków, cena brutto dla cz. 13: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 14 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iwona Gaweł, ul. Akacjowa 6, 32-050 Borek Szlachecki, cena brutto dla cz. 14: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 18 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Jolanta Solecka, ul. Wł. Łokietka 12/19, 30-010 Kraków, cena brutto dla cz. 18: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 19 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Angelika Pieczara, Przeginia Duchowna 355, 32-061 Rybna, cena brutto dla cz. 19: 40 000,00 zł, 

  -  w zakresie części 20 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Magdalena Chalibozek, Podłęże 510, 32-003 Podłęże, cena brutto dla cz. 20: 40 000,00 zł, 

   

   

  Uzasadnienie dla części 2:

  Oferta Firmy ANNMAG Anna Stępień, os. Piastów 11/31, 31-623 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 2, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 83,6000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (40,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (23,6000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 3:

  Oferta Pani Dorota Ścisło, ul. Wojska Polskiego 19, Niepołomice, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 3, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 90,8000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (38,8000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 4:

  Oferta Pani Patrycja Kończyk, os. II Pułku Lotniczego 18/50 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 4, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 82,0000pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (30,0000pkt))

  Uzasadnienie dla części 5:

  Oferta Pani Irena Smarzyńska, ul. Starowiślna 77/6A, 31-052 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 5, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 55,2000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (0 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (35,2000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 7:

  Oferta Pani Ewa Zwierkowska, Chopina 41/4, 47-260 Zakrzów, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 7, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 90,8000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (38,8000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 8:

  Oferta Pani Agnieszka Orłowska, os. Kalinowe 19/162, 31-815 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 8, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 84,4000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (32,4000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 9:

  Oferta Pani Milena Kawalec, ul. Karola Bunscha 26/51, 31-392 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 9, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 89,5000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (37,6000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 10:

  Oferta Pana Łukasz Rafało, ul. Bajeczna 10/1, 32-020 Wieliczka, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 10, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 96,4000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (40,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (36,4000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 12:

  Oferta Pani Elżbieta Brzezicka, ul.  Stanisława Stojałowskiego 41/8 30-611 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 12, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 53,6000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (0 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (33,6000pkt))

  Uzasadnienie dla części 13:

  Oferta Pani Iwona Tobik, ul. Meissnera 6/110B, 31-476 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 13, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 88,8000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (40,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (28,8000pkt))

  Uzasadnienie dla części 14:

  Oferta Firmy Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iwona Gaweł, ul. Akacjowa 6, 32-050 Borek Szlachecki, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 14, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 55,2000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (0 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (35,2000pkt))

  Uzasadnienie dla części 18:

  Oferta Pani Jolanta Solecka, ul. Wł. Łokietka 12/19, 30-010 Kraków, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 18, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 57,6000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (0 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (37,6000pkt))

  Uzasadnienie dla części 19:

  Oferta Pani Angelika Pieczara, Przeginia Duchowna 355, 32-061 Rybna, wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 19, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 85,6000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (33,6000 pkt))

  Uzasadnienie dla części 20:

  Oferta Pani Magdalena Chalibozek, Podłęże 510, 32-003 Podłęże wpynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 20, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 89,6000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20% (20,0000 pkt); Wykonywany zawód – 40% - (32,0000 pkt); Wyniki osiągnięte w czasie szkolenia – 40% - (37,6000 pkt))

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając przez analogię do z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odpowiednio w odniesieniu do części  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20 przedmiotu zamówienia.

   

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

   

  Ponadto informujemy o unieważnieniu postępowania w zakresie
  części 1, 6, 11, 15, 16, 17 przedmiotu zamówienia

   

  Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informuje, iż zobowiązany jest do unieważnienia części 1, 6, 11, 15, 16, 17 przedmiotowego postępowania zgodnie z pkt 8) pkt 15 Ogłoszenia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w tych częściach.

   

  Uzasadnienie dla części 1:

  Oferta Pani Joanna Kurzeja, ul. Kwartowa 26/19, Kraków, podlega odrzuceniu, gdyż Zamawiający pismem z dnia 12.09.2019r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wykształcenie medyczne oraz do wyjaśnień treści oferty. Do wyznaczonego dnia tj., do 17.09.2019r. do godziny 14:00, Pani Joannna Kurzeja nie dostarczyła wymaganych dokumentów, ani nie złożyła wyjaśnień. Ponadto w dniu 01.10.2019r. Pani Kurzeja pionformowała Zamawiającego, że rezygnuje z udziału w postępowaniu.

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część 1 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części 1.

   

  Uzasadnienie dla części 6:

  Oferta Pani Anny Marzec, ul. Podwale 4, 32-120 Nowe Brzesko, podlega odrzuceniu, gdyż Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 12.09.2019r. złożył dokument, który jednak nie potwierdził wykształcenia medycznego. Wykonawca przedstawił jedynie zaświadczenie o odbyciu szkolenia pt.:“Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych“, który nie potwierdza, że Wykonawca posiada wykształcenie medyczne tj.: tytuł magistra lub licencjata pielęgniarstwa lub tytuł magistra lub licencjata położnictwa lub osobę posiadającą łącznie wykształcenie wyższe w dowolnej specjalności i spełniającą wymagania określone w art. 10 pkt 4 lit. a)-d) Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993 . z późn. zm.), tj. zawód ratownika medycznego lub magister/ technik farmacji lub osobę posiadającą wykształcenie średnie i ukończoną szkołę policealną o profilu medycznym (np. technik medyczny, technik dentystyczny, technik ortopeda, technik masażysta, opiekun osoby starszej).

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część 6 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części 6.

   

  Uzasadnienie dla części 11:

  Oferta Firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opieka Pielęgniarska” S.C., Anna Budka, Stefania Gałuszka, os. 2 Pułku Lotniczego 22, 31-867 Kraków, podlega odrzuceniu, gdyż Wykonawca w dniu 03.10.2019r. poinformował Zamawiającego, że rezygnuje z udziału w postępowaniu.

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część 11 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części 11.

   

  Uzasadnienia dla części 15:

  Oferta Pani Stanisławy Jaworskiej, ul. Stojałowskiego 15/44, 30-611 Kraków, podlega odrzuceniu, gdyż Pani Stanisława Jaworska nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Zamawiający w dniu 01.10.2019r. zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Do wyznaczonego terrminu tj., do 05.10.2019r. Pani Stanisława Jaworska nie przysłała zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w zakresie części 15.

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część 15 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części 15.

   

  Uzasadnienie dla części 16:

  Oferta Pani Barbary Błasiak, ul. Lipska 55/26, 30-721 Kraków, podlega odrzuceniu, gdyż Wykonawca w dniu 18.09.2019r. poinformował Zamawiającego, że rezygnuje z udziału w postępowaniu.

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część 16 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części 16.

   

  Uzasadnienie dla części 17:

  Oferta Pani Bożeny Knapik – Sędzik, ul. Zakopiańska 2”B”/58, 30-418 Kraków, podlega odrzuceniu, gdyż Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 12.09.2019r. złożył dokumenty, które jednak nie potwierdziły wykształcenia medycznego. Wykonawca przedstawił jedynie świadectwo dojrzałości liceum medycznego oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, które nie potwierdziły, że Wykonawca posiada  wykształcenie medyczne tj.,: tytuł magistra lub licencjata pielęgniarstwa lub tytuł magistra lub licencjata położnictwa lub osobę posiadającą łącznie wykształcenie wyższe w dowolnej specjalności i spełniającą wymagania określone w art. 10 pkt 4 lit. a)-d) Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993 . z późn. zm.), tj. zawód ratownika medycznego lub magister/ technik farmacji lub osobę posiadającą wykształcenie średnie i ukończoną szkołę policealną o profilu medycznym (np. technik medyczny, technik dentystyczny, technik ortopeda, technik masażysta, opiekun osoby starszej).

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia część 17 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części 17.


Powrót