Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 sztuk routerów do ochrony sieci UJ CM (TYP 1 – 2 szt., TYP 2 – 1 szt.) oraz dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń (TYP 3 – 1szt.). Sprawa znak: 141.2711.78.2019

Załącznik opublikowano: 2019-10-08

Ogłoszenie nr 540213531-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605798-N-2019
Data: 04.10.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12, 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: (…) b) Oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej). Powyższy wymóg dotyczy Routerów TYP 1, TYP 2, i systemu logowania, raportowania i korelacji TYP 3;(…)
W ogłoszeniu powinno być: (…) b) Oświadczenie Producenta lub autoryzowanego Partnera serwisowego lub autoryzowanego dystrybutora producenta o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej). Powyższy wymóg dotyczy Routerów TYP 1, TYP 2, i systemu logowania, raportowania i korelacji TYP 3;(…)


Powrót