Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-10-14

Sprawa znak: 141.2711.83.2019                                                                                                                   Kraków, dn. 14.10.2019r.

Nr wewn. pisma: 141.2711.83.2019/1

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z projektem pt.: „Efektywna placówka medyczna program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0038/18-00/1205/2019/690.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 220 000,00 zł brutto.

Nr
oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin płatności faktur

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA

ul. Nowy Świat 26,

lok. 8, 00-373 Warszawa

 

Hotel Campanile Kraków ***

ul. św. Tomasza 34,

31-023 Kraków

140 616,00 zł

  21 dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) pkt 2.1 Ogłoszenia.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia - wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

2.

KONKRET A – Z Zbigniew Rybak

ul. Sokola 60/12,

53-136 Wrocław

 

Hotel Felix Osiedle Złotej Jesieni 15B,

31-831 Kraków

Hotel Krokus

ul. Nowohucka 35,

30-728 Kraków

139 860,00 zł

21 dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) pkt 2.1 Ogłoszenia.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia - wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

3.

Radzikowskiego Q Hotel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków

153 997,20 zł

21 dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) pkt 2.1 Ogłoszenia.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia - wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

4.

AM CREATIVE LIFE Anna Maślanka

Wola Radziszowska 622,

32-053 Wola Radziszowska

 

Hotel Fero Expres

ul. Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków

Inter House Hotel

ul. Bratysławska 2,

31-201 Kraków

101 500,00 zł

21 dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) pkt 2.1 Ogłoszenia.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia - wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

5.

UpHotel Sp. z o.o.

ul. Solna 4,

58-500 Jelenia Góra

 

Hotel Krokus

ul. Nowohucka 35,

30-728 Kraków

196 560,00 zł

21 dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) pkt 2.1 Ogłoszenia.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 11) Ogłoszenia - wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 
Powrót