Zamówienia ustawowe

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”. Nr sprawy: 141.2711.43.2020
Termin składania ofert: 2020-09-15 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa wraz montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Sprawa znak: 141.2711.44.2020.
Termin składania ofert: 2020-08-28 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji szaf sterowniczych wentylacji budynków F i G w komplecie budynków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.41.2020
Termin składania ofert: 2020-08-18 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy modułu do rozbudowy sortera FACS ARIA II o czwarty laser zielono – żółty 561 nm, macierz 5 detektorów, pięć fotopowielaczy oraz zestaw filtrów, zawierający wszystkie niezbędne części, dla potrzeb Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii PA-IP UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.10.2020
Termin składania ofert: 2020-08-13 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.45.2020
Termin składania ofert: 2020-08-12 11:00

Wykonanie prac z zakresu bieżącej konserwacji w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Kopernika 12 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.40.2020
Termin składania ofert: 2020-08-05 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w segmencie B Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.34.2020
Termin składania ofert: 2020-07-23 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Kopernika 7B w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.36.2020
Termin składania ofert: 2020-07-23 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.32.2020
Termin składania ofert: 2020-07-22 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (II etap). Sprawa znak : 141.2711.35.2020
Termin składania ofert: 2020-07-17 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.33.2020
Termin składania ofert: 2020-07-16 13:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.31.2020
Termin składania ofert: 2020-07-10 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej.Sprawa znak: 141.2711.26.2020
Termin składania ofert: 2020-07-08 11:00

Dostawa 6 trenażerów chirurgicznych (laparoskopowych), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia)– interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”. Sprawa znak: 141.2711.19.2020
Termin składania ofert: 2020-07-07 10:00

Dostawa bioreaktora z pompami do hodowli komórkowych w systemie zamkniętym w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.7.2020
Termin składania ofert: 2020-07-06 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.39.2020
Termin składania ofert: 2020-07-02 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.21.2020
Termin składania ofert: 2020-06-26 13:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.20.2020
Termin składania ofert: 2020-06-26 11:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.65.2019 z dnia 18 października 2019r. pn: „Dostawa i montaż wentylatorów dachowych na budynkach C i A Wydziału Farmacji przy ul. Medycznej 9 w Krakowie”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - w trybie z wolnej ręki. Nr sprawy: 141.2711.30.2020
Termin składania ofert: 2020-06-24 10:00

Wykonanie prac malarskich w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Termin składania ofert: 2020-06-22 11:00