Zamówienia ustawowe

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. Sprawa znak: 141.2711.103.2019
Termin składania ofert: 2020-02-24 11:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia meblowego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum oraz Biblioteki Medycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.106.2019
Termin składania ofert: 2020-02-14 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw papieru do drukarek i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.1.2020
Termin składania ofert: 2020-01-24 11:00

Dostawa i uruchomienia zaawansowanych symulatorów pacjenta dorosłego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2019
Termin składania ofert: 2020-01-22 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2019
Termin składania ofert: 2020-01-22 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy sześćdziesięciu dwóch czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na rok 2020 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześćdziesięciu dwóch części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.93.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 14:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36-miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.100.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.102.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019
Termin składania ofert: 2019-12-30 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Sprzedaż i dostawa systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej
Termin składania ofert: 2019-12-20 12:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.91.2019
Termin składania ofert: 2019-12-20 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.79.2019
Termin składania ofert: 2019-12-09 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy macierzy w ilości 1 sztuki, w związku z realizacją projektu „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”. Sprawa znak: 141.2711.89.2019
Termin składania ofert: 2019-12-09 10:00

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany pomp próżniowych wraz z wykonaniem osprzętu stacji sprężarek w segmencie B budynku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.81.2019.
Termin składania ofert: 2019-12-06 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Opracowanie projektu oraz realizację modernizacji analogowego systemu audiowizualnego sal audytoryjnych A, B, C i D poprzez wykonanie centralnie sterowanego systemu cyfrowego wyświetlania, rejestracji i transmisji sygnałów. W.141.15.2019
Termin składania ofert: 2019-11-22 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.88.2019
Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00