Zamówienia ustawowe

Dostawa bioreaktora z pompami do hodowli komórkowych w systemie zamkniętym w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.4.2020
Termin składania ofert: 2020-05-14 13:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.6.2020
Termin składania ofert: 2020-04-22 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.7.2020
Termin składania ofert: 2020-04-02 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy telemetrycznego systemu do rejestracji ciśnienia, temperatury, aktywności i biopotencjałów u myszy dla Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak : 141.2713.3.2020
Termin składania ofert: 2020-04-02 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (pojemniki sztywne jednorazowego użytku na medyczne odpady ostre), do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.10.2020
Termin składania ofert: 2020-03-31 10:00

Wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych pn. „Zaprojektowanie, rozbiórka i nadzór nad wyburzeniem metodą wybuchową budynku Akademika „C” Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przy ul. Badurskiego 13”. Sprawa znak: 141.2711.98.2019
Termin składania ofert: 2020-03-25 11:00

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu robót podobnych dla umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9.10.2018r. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”.
Termin składania ofert: 2020-03-24 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - „Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu”—etap I w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. nr sprawy W.141.1.2020.
Termin składania ofert: 2020-03-09 15:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia meblowego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum oraz Biblioteki Medycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.106.2019
Termin składania ofert: 2020-03-06 13:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i gadżetów na XXVIII edycję Konferencji „International Medical Student’ Conference 2020r.” organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe w dniach 16.04.2020 – 18.04.2020 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Termin składania ofert: 2020-03-05 13:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.9.2020
Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. Sprawa znak: 141.2711.103.2019
Termin składania ofert: 2020-02-24 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw papieru do drukarek i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.1.2020
Termin składania ofert: 2020-01-24 11:00

Dostawa i uruchomienia zaawansowanych symulatorów pacjenta dorosłego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2019
Termin składania ofert: 2020-01-22 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2019
Termin składania ofert: 2020-01-22 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy sześćdziesięciu dwóch czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na rok 2020 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześćdziesięciu dwóch części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.93.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 14:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36-miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.100.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.102.2019
Termin składania ofert: 2020-01-03 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019
Termin składania ofert: 2019-12-30 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Sprzedaż i dostawa systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej
Termin składania ofert: 2019-12-20 12:00