Zamówienia ustawowe

Dostawa platformy do pomiaru sił reakcji podłoża, w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” (CDT-CARD), dla UJ CM w Krakowie.
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2713.37.2023
Dzień publikacji: 2023-11-29

Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów laboratoryjnych (probówki typu Falcon), dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr: 141.2711.72.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.72.2023
Dzień publikacji: 2023-11-29

The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.73.2023
Dzień publikacji: 2023-11-28

Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie dostępu do podręczników w wersji online w roku 2024 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.71.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.71.2023
Dzień publikacji: 2023-11-27

Dostawa dwóch serwerów do klastra usług centralnych na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.66.2023
Dzień publikacji: 2023-11-27

Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, dla UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.35.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2713.35.2023
Dzień publikacji: 2023-11-27

Wykonywanie usług sprzątania, dezynfekcji i obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.70.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.70.2023
Dzień publikacji: 2023-11-24

Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Affinity Biosciences, Biomol, Biorbyt, Cayman Chemical, Clontech, EIAab, Jackson IR, ScienCell, STEMCELL, Takara, Vector Laboratories dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak : 141.2711.63.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.63.2023
Dzień publikacji: 2023-11-22

Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.65.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.65.2023
Dzień publikacji: 2023-11-20
Załączniki: 141.2711.65.2023

Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Merck Life Science dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.64.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.64.2023
Dzień publikacji: 2023-11-20
Załączniki: 141.2711.64.2023

Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie dostępu do podręczników w wersji online w roku 2024 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.59.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.59.2023
Dzień publikacji: 2023-11-15

Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów laboratoryjnych (probówki typu Falcon), dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr: 141.2711.56.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.56.2023
Dzień publikacji: 2023-11-13
Załączniki: Informacja o unieważnieniu postepowania

Dostęp do 40 tytułów czasopism zagranicznych w wersji online w roku 2024 dla UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu pięciu części przedmiotu zamówienia.Sprawa nr 141.2711.57.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.57.2023
Dzień publikacji: 2023-11-07

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw papieru dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Postępowanie nr 141.2711.62.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.62.2023
Dzień publikacji: 2023-11-03

Dostęp do baz danych: The Cochrane Library i PEN: Practice-based Evidence in Nutrition w latach 2024 i 2025 dla UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.67.2023
Dzień publikacji: 2023-10-31
Załączniki: Informacja o unieważnieniu postepowania

Przebudowa istniejącego muru oporowego w granicy pomiędzy działkami 71 i 70/4 wraz z rozbiórką budynku zwierzętarni na działce nr 71 w Krakowie przy ul. Kopernika 7 – etap III. Postępowanie nr: 141.2711.55.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.55.2023
Dzień publikacji: 2023-10-30

Wykonanie remontu sal komputerowych nr 1/4 i nr 1/7 zlokalizowanych na parterze segmentu B w kompleksie budynków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.61.2023
Dzień publikacji: 2023-10-25

Wykonywanie usług sprzątania, dezynfekcji i obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.51.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.51.2023
Dzień publikacji: 2023-10-16
Załączniki: Informacja z otwarcia ofert

Dostawy cytometru z funkcją obrazowania – 1 zestaw dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w ramach Programu IDUB.
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2713.33.2023
Dzień publikacji: 2023-10-13

Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36 miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Postępowanie 141.2711.60.2023
Oznaczenie sprawy w DZP: 141.2711.60.2023
Dzień publikacji: 2023-10-12