Zamówienia ustawowe

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej.Sprawa znak: 141.2711.26.2020
Termin składania ofert: 2020-07-02 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych oraz aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.21.2020
Termin składania ofert: 2020-06-26 13:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fischer Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.20.2020
Termin składania ofert: 2020-06-26 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy dwóch serwerów oraz zestawu oprogramowania, w związku z realizacją projektu „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”. Sprawa znak: 141.2711.23.2020
Termin składania ofert: 2020-05-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.18.2020
Termin składania ofert: 2020-05-26 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy trenażera laparoskopowego dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM, Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, O/K Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej. Sprawa znak 141.2711.16.2020
Termin składania ofert: 2020-05-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.12.2020
Termin składania ofert: 2020-05-18 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.6.2020
Termin składania ofert: 2020-04-22 11:00

Wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych pn. „Zaprojektowanie, rozbiórka i nadzór nad wyburzeniem metodą wybuchową budynku Akademika „C” Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przy ul. Badurskiego 13”. Sprawa znak: 141.2711.98.2019
Termin składania ofert: 2020-03-25 11:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia meblowego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum oraz Biblioteki Medycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.106.2019
Termin składania ofert: 2020-03-06 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019
Termin składania ofert: 2019-12-30 10:00