Zamówienia ustawowe

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.79.2019
Termin składania ofert: 2019-12-09 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019
Termin składania ofert: 2019-12-06 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Opracowanie projektu oraz realizację modernizacji analogowego systemu audiowizualnego sal audytoryjnych A, B, C i D poprzez wykonanie centralnie sterowanego systemu cyfrowego wyświetlania, rejestracji i transmisji sygnałów. W.141.15.2019
Termin składania ofert: 2019-11-22 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.88.2019
Termin składania ofert: 2019-11-20 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2020r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta dziewięćdziesiątej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.76.2019
Termin składania ofert: 2019-11-07 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.72.2019
Termin składania ofert: 2019-11-06 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej piątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.74.2019.
Termin składania ofert: 2019-11-05 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru mas połączonego z wysokosprawnym chromatografem cieczowym dla Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak : 141.2711.86.2019
Termin składania ofert: 2019-11-05 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.84.2019
Termin składania ofert: 2019-10-22 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 sztuk routerów do ochrony sieci UJ CM (TYP 1 – 2 szt., TYP 2 – 1 szt.) oraz dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń (TYP 3 – 1szt.). Sprawa znak: 141.2711.78.2019
Termin składania ofert: 2019-10-15 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia fantomów osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do nauki zaawansowanych czynności resuscytacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.69.2019
Termin składania ofert: 2019-10-07 11:00

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu wentylatorów dachowych na budynkach A i C Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Nr sprawy: 141.2711.65.2019
Termin składania ofert: 2019-09-27 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak : 141.2711.73.2019
Termin składania ofert: 2019-09-27 10:00

Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Sprawa znak: 141.2711.77.2019
Termin składania ofert: 2019-09-26 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.75.2019
Termin składania ofert: 2019-09-16 11:00

Wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Sprawa znak: 141.2711.66.2019
Termin składania ofert: 2019-09-13 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.70.2019
Termin składania ofert: 2019-09-04 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.67.2019
Termin składania ofert: 2019-09-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.61.2019
Termin składania ofert: 2019-08-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy 141.2711.62.2019
Termin składania ofert: 2019-08-26 11:00