Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2022-11-08
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wymiana pokrycia dachowego na budynku B Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Postępowanie nr 141.2711.53.2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00
SWZ:- 141.2711.53.2022 - SWZ (1.1 MB)
- 141.2711.53.2022 - Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia (147 KB)
- 141.2711.53.2022 - Załączniki do SWZ (wersja edytowalna) (314 KB)
Link do miniportalu
Dokumenty związane z postępowaniem:
Załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna, STWiORB, przedmiar (dzień publikacji: 2022-11-08)
141.2711.53.2022 - Pytania i odpowiedzi z dnia 18.11.2022 (dzień publikacji: 2022-11-18)
141.2711.53.2022 - Modyfikacja SWZ z dnia 22.11.2022 (dzień publikacji: 2022-11-22)
141.2711.53.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00452321/01 z dnia 2022-11-22 (dzień publikacji: 2022-11-22)
141.2711.53.2022 - Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje SWZ z dnia 29.11.2022 (dzień publikacji: 2022-11-29)
141.2711.53.2022 - Przedmiar robót po modyfikacji z dnia 29.11.2022 (dzień publikacji: 2022-11-29)
141.2711.53.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463749/01 z dnia 2022-11-29 (dzień publikacji: 2022-11-29)
141.2711.53.2022 - Pytanie i odpowiedź z dnia 30.11.2022r. (dzień publikacji: 2022-11-30)
141.2711.53.2022 - Informacja z otwarcia ofert (dzień publikacji: 2022-12-09)
141.2711.53.2022 - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (dzień publikacji: 2023-01-05)
141.2711.53.2022 - Informacja o wyniku postępowania (dzień publikacji: 2023-01-25)
141.2711.53.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00095915/01 z dnia 2023-02-15 (dzień publikacji: 2023-02-15)
Powrót