Zamówienia poniżej progu

Sukcesywne świadczenie usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.13.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-27 11:00

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.12.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Łazarza 16, 31 530 Kraków w ramach projektu Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa numer 141.2711.8.2018
Termin składania ofert: 2018-02-14 10:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów i warsztatów w ramach materiałów na studia podyplomowe "HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia". Sprawa nr 141.2711.7.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 11:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego "Rola i miejsce finansowego audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych, podstawy prawne, rodzaje i standardy audytu wewnętrznego" w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe "HTA i zarządzanie w ochronie zdrowia". Sprawa nr 141.2711.6.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:45

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów w ramach materiałów na szkolenie stacjonarne "HTA i zarządzanie w Ochronie Zdrowia". Sprawa nr 141.2711.5.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:30

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów w ramach materiałów na szkolenia e-learningowe EBM/HTA.Sprawa nr 141.2711.3.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:15

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego "Audyt wewnętrzny w ochronie zdrowia" w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe "Finanse i audyt wewnętrzny". Sprawa nr 141.2711.4.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych w trakcie Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych IMSC 2018, obejmujących przerwy kawowe i obiady w przerwie lunchowej w czasie sesji konferencyjnych oraz kolację podczas Gali otwarcia w terminie: 19-21 kwietnia 2018r., organizowanej przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.2.2018
Termin składania ofert: 2018-02-05 10:00

Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu".
Termin składania ofert: 2018-02-02 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia oraz odbioru przesyłek od Zamawiającego przeznaczonych do nadania. Sprawa znak: 141.2711.10.2018
Termin składania ofert: 2018-02-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia oraz odbioru przesyłek od Zamawiającego przeznaczonych do nadania.
Termin składania ofert: 2018-01-24 10:00

Przygotowanie ekranów do podzielonych na moduły szkoleń e-learningowych z zakresu antykorupcji, EBM/HTA, finansów i audytu wewnętrznego oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.88.2017.
Termin składania ofert: 2018-01-03 10:00

Przygotowanie ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.89.2017.
Termin składania ofert: 2017-12-21 10:00

Sukcesywna dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.30.2017
Termin składania ofert: 2017-12-08 10:00

Sukcesywnea dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.28.2017
Termin składania ofert: 2017-11-30 10:00

przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1h wykładu dotyczącego „Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) jako mechanizm promocji jakości” w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe „Działania antykorupcyjne i zdarzenia niepożądane”.
Termin składania ofert: 2017-11-08 11:00

Dostawa uniwersalnej centrali do ultrasonografii endoskopowej o skanowaniu mechanicznym i elektronicznym - klasa premium. Sprawa znak: 141.2713.22.2017
Termin składania ofert: 2017-11-06 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zintegrowanego systemu detekcji analogicznego do systemów stosowanych w cytometrach przepływowych oparty na współdziałaniu mikrosfer xMAP, laserów, systemów optycznych oraz wysoce wydajnych mikroprocesorów z oprogramowaniem i systemem do płukania płytek. Znak sprawy: 141.2713.26.2017
Termin składania ofert: 2017-10-19 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 preparatywnego zestawu HPLC z detektorem DAD, kolektorem frakcji i oprogramowaniem do sterowania, akwizycji i obróbki danych.
Termin składania ofert: 2017-10-02 10:00