Zamówienia poniżej progu

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przeciwciał dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2713.22.2016.
Termin składania ofert: 2016-12-07 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników i zestawów do profilowania ekspresji cząsteczek microRNA w badanych próbkach w związku z realizacją projektu pn.: „Epigenetyczne podłoże zwiększonej podatności na zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae - badanie roli microRNA u pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów odporności" dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.18.2016
Termin składania ofert: 2016-12-06 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikromacierzy wraz z odczynnikami w związku z realizacją projektu „Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications” NEOMICS, nr umowy Pol-Nor/196065/54/2013 dla Zakładu Genetyki Medycznej, Katedry Pediatrii, Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 30-663 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.16.2016
Termin składania ofert: 2016-12-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników do mikromacierzy w ramach projektu pt. „Profilowanie ekspresji genów w limfocytach T regulatorowych u dzieci z przejściową hipogammaglobulineamią wieku dziecięcego – implikacje patogenetyczne” dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30 663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.14.2016
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w odniesieniu od jednej do osiemnastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.17.2016.
Termin składania ofert: 2016-11-30 14:00