Zamówienia poniżej progu

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak: 141.2713.24.2017
Termin składania ofert: 2017-09-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy DLS/SLS – zestawu wykorzystującego dynamiczne rozpraszanie światła do pomiaru promienia hydrodynamicznego cząstek, masy cząsteczkowej, potencjału zeta, stopnia agregacji wraz z komputerem i oprogramowaniem – 1 zestaw dla Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.21.2017
Termin składania ofert: 2017-09-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: "Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej". Sprawa znak: 141.2713.20.2017
Termin składania ofert: 2017-09-08 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Międzynarodowego Kursu Urologii Dziecięcej ESPU „15th Educational Committee Annual Course” w terminie: 15-16 września 2017 organizowanego przez Klinikę Urologii Dziecięcej UJ CM we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak: 141.2711.49.2017
Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego przeznaczonego do mobilnej naukowo-badawczej pracy z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Znak sprawy 141.2713.19.2017.
Termin składania ofert: 2017-08-09 10:00

Jednorazowa dostawy odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt. ”Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Znak sprawy 141.2713.18.2017.
Termin składania ofert: 2017-07-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawa miografu naczyniowego 4 - komorowego z oprzyrządowaniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.17.2017.
Termin składania ofert: 2017-07-06 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Znak sprawy: 141.2713.16.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-23 11:00

Dostawa czytnika żeli DNA i membran stosowanych w metodzie Western blot dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.13.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-21 10:00

Dostawa zestawu do cyfrowej rejestracji i analizy obrazów z wykorzystaniem immunofluorescencji dla Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.15.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00

Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Znak sprawy: 141.2713.14.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-08 11:00

Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Znak sprawy: 141.2713.11.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-08 11:00

Świadczenie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 24 czerwca 2017 r. Znak sprawy: 141.2711.12.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-02 10:00

Dostawa zautomatyzowanego systemu przepływu laminarnego wraz z mikroskopem fluorescencyjnym do analizy adhezji komórek, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM, Zakładu Immunologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.9.2017.
Termin składania ofert: 2017-05-26 10:00

Dostawa aparatu do eksperymentalnego wyznaczania parametru SPF (Sun Protection Factor) metodą in vitro dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.5.2017.
Termin składania ofert: 2017-05-25 10:00

Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak 141.2713.10.2017
Termin składania ofert: 2017-05-22 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak: 141.2713.6.2017.
Termin składania ofert: 2017-05-12 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Znak sprawy: 141.2711.11.2017.
Termin składania ofert: 2017-04-21 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak: 141.2711.13.2017.
Termin składania ofert: 2017-04-18 11:00

Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.4.2017.
Termin składania ofert: 2017-04-05 11:00