Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-02-27

Sprawa znak: 141.2715.6.2017                                                                                              Kraków, dn. 27.02.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 24.02.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 26973 -2017 z dnia 16.02.2017 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 110 836,01 zł brutto, w tym:

Na część I: 22 753,59 zł brutto

Na część II: 88 082,42 zł brutto

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

MEDianus Sp. z o.o.

ul. Cystersów 13/2, 31-553 Kraków

39 682,51 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna

ul. Wspólna 3, 05-090 Janki  

 

4 483,35 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

STEMCELL TECHNOLOGIES SARL

40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco 38000 Grenoble Francja

45 874,40 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna

ul. Wspólna 3, 05-090 Janki  

 

74 213,72 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 28 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum