Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie

Informację opublikowano: 2017-02-27

Sprawa znak 141.2711.2.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kraków, dnia 27.02.2017r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 27684 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 799  972,63  zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji i rękojmi

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

Termin płatności

1.

Konsorcjum Firm: Stambud Sp. z o.o., ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice (Lider), 2K – Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., Morawica 286, 32-084 Morawica

 

1 249 588,60 zł

60 miesięcy

do 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

2.

Elektro – Max Maroński Sp. z o.o., ul. Friedleina 4/6, 30-009 Kraków

955 467,84 zł

60 miesięcy

do 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

3.

Gips – Bud Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

1 515 061,75 zł

48 miesięcy

do 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

 

 

 

 

                                                                  …………………………………………………………………….

                                                                     Zamawiający


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum