Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Zakup i dostawa aparatu ECHO 3D dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2016-11-29

Sprawa znak: 141.2711.108.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.108.2016/2                                                                             Kraków, dnia 29.11.2016r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na zakup i dostawę aparatu ECHO 3D dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.  Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

okres gwarancji

wykonanie zamówienia

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
490 000,00 zł brutto

 

 

 

 

 

1

ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. J.

ul. Oswobodzenia 1,

40-403 Katowice

 

489 888,00 zł brutto

21 dni

24 miesięczny okres gwarancji na aparat i głowice 2D

oraz

12 miesięczny okres gwarancji na głowice 3 D

do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum