Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-14

Sprawa znak: 141.2711.109.2016                                                                                      Kraków, dnia 14.12.2016 r.

 

                                                                                                                                                    .

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 12.12.2016 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywne wykonywanie usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP w dn. 02.12.2016r. pod nr 357710 – 2016.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 120 604,20 zł brutto

 

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Termin płatności faktur

Czas na zakupienie nowego asortymentu przez Wykonawcę w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jego dalsze używanie zgodne z przeznaczeniem

Warunki płatności

1.

F.H.U. Kontrast

Jarosław Puda

Ul. Główna 31, 43-100 Tychy

181 533,24

Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

30 dni

7 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

TIP-TOP Sp. z o.o.

Ul. Makuszyńskiego 22a, 31-752 Kraków

149 120,28

Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

21 dni

30 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Profil A Sp. z o.o.

Ul. Ciepłownicza 23B,  31-574 Kraków

57 211,61 zł

Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

30 dni

14 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum