Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Numer: 141.2711.88.2016

Informację opublikowano: 2016-12-19

Sprawa znak 141.2711.88.2016

Kraków, dn. 20.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 203-366426 z dnia 20.10.2016 r.

 

Zamawiający Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu podana na otwarciu ofert oraz na stronie internetowej Zamawiającego wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w kwocie brutto: 35 669 671,87 zł, obejmuje wartość zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień powtarzających, jakie Zamawiający zamierza udzielić.

W konsekwencji Zamawiający informuje, iż wartość brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi: 29 724 726,56 zł., natomiast wartość brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ewentualne zamówienia powtarzające wynosi: 5 944 945,31 zł.

 

 


Sprawa znak 141.2711.88.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kraków, dnia 19.12.2016r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 203-366426 z dnia 20.10.2016 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 35 669 671,87 zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Okres gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych

Okres gwarancji i rękojmi w zakresie urządzeń

Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze (warunek dodatkowo punktowany)

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

Termin płatności

1.

Konsorcjum Firm:

Coprosa Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37,

02-672 Warszawa

(Lider Konsorcjum), Construcciones Y Promociones Coprosa S.A., c/ Doctor Alfredo Martines n 6-5a 33005 Oviedo, Hiszpania

(Partner Konsorcjum)

 

 

25 995 512,44 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

       

 

 

 

 

do 30 dni

2.

Warbud S.A.,

ul. Domaniewska 32,

02-672 Warszawa

33 163 556,36 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

18 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

do 30 dni

3.

SKB Development

Sp. z o.o., Sp. k., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

31 274 538,09 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik,

Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa

28 831 045,81 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

5.

Budimex S.A.,

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

30 845 000,00 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

6.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A.,

ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów

29 974 744,52 zł

72 miesiące

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

7.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków Spółka Akcyjna

33 794 250,00 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

8.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „Łęgprzem” Sp. z o.o.,

ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

38 319 645,09 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

do 30 dni

9.

Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp.k., Jacewo 76,

88-100 Inowrocław

31 429 760,83 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

10.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud” S.A.,

ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice

36 572 334,49 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

45 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2 Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

do 30 dni

11.

Mostostal Warszawa S.A.,

ul. Konstruktorska 12A,

02-673 Warszawa

29 865 467,41 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

12.

Konsorcjum Firm:

Balzola Polska Sp. z o.o.,

Al. Jana Pawła II 12,

00-124 Warszawa (Lider Konsorcjum)

Construcciones Y Promociones Balzola S.A.,

Avenida Sabino Arana, 20 3, 48013 Bilbao Hiszpania (Partner Konsorcjum)

29 639 000,00 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

13.

Erbud S.A., ul. Klimczaka 1,

02-797 Warszawa

31 433 142,00 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

 

do 30 dni

14.

Re-Bau Sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 19,

30-150 Kraków

28 259 250,00 zł

120 miesięcy

60 miesięcy

17 osób

1. Roboty wewnątrz budynku – 12 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

2. Pozostałe roboty – 15 miesięcy, od dnia udzielenia zamówienia

 

 

 

 

do 30 dni

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum