Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Informację opublikowano: 2017-01-10

 

Sprawa znak: 141.2711.138.2016

Kraków, dnia 10 stycznia 2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 9 stycznia 2017 roku

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn. „Sukcesywna dostawa jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”.  

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 172 692,00 zł brutto

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Terumo BCT

40-241 Katowice, ul. Hutnicza 14

172 692,00 zł

21 dni od dnia złożenia zamówienia

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

 

……………………………………..

Zamawiający
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum