Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Informację opublikowano: 2017-01-16

Sprawa znak: 141.2711.132.2016                                         Kraków, dnia 16.01.2017r.         

Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180 –2017 oraz zmienionego w dn. 10.01.2017r.  pod nr 5061 – 2017.

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji

termin realizacji dostawy

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
186 409,03 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 30 664,66 zł

część 2: 6 221,26 zł

część 3: 1 814,40 zł

część 4: 11 430,39 zł

część 5: 4 056,48 zł

część 6: 31 609,68 zł

część 7: 27 791,67 zł

część 8: 23 879,93 zł

część 9: 42 560,13 zł

część 10: 6 380,43 zł

 

 

 

 

 

1

MERCK Sp. z o.o.,

ul. Jutrzenki 137,
02-231 Warszawa

część 8:
16 698,87 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 8:

do 7 dni roboczych

2

Bionovo Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

część 4:
15 992,77 zł brutto

część 10:
9 375,24 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 4:

do 10 dni roboczych

część 10:

do 10 dni roboczych

3

KRAKCHEMIA S.A.,

ul. Pilotów 10,

31-462 Kraków

część 6:
16 010,70 zł brutto

część 7:
22 552,98 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 6:

do 7 dni roboczych

część 7:

 do 7 dni roboczych

4

POL-AURA Jakub Ławrynowicz

Różnowo 62E

11-001 Dywity

część 7:
23 698,41 zł brutto

część 10:
6 344,34 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 7:

do 7 dni roboczych

część 10:

do 9 dni roboczych

5

BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie Centrum Mikrobiologii

ul. Budowlanych 68,

80-298 Gdańsk

część 2:
5 182,38 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 2:

 do 14 dni roboczych

6

DIAG-MED Grażyna Konecka

ul. Ryżowa 51

02-495 Warszawa

część 5:
3 416,24 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 5:

do 7 dni roboczych

7

bioMerieux Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gen. Józefa Zajączka 9,

01-518 Warszawa

część 1:
32 095,44 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

następujące terminy ważności (przydatności): Podłoża z krwią i chromogenne: min. 4-5 tygodni; Podłoża bez krwi: min. 5-6 tygodni; Pozostałe min. 4-7 miesięcy

część 1:

do 7 dni roboczych

8

SIGMA – ALDRICH Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

część 9:
32 118,29 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 9:

do 7 dni roboczych

9

IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J.

ul. Zubrzyckiego 10

26 -610 Radom

część 6:
25 468,08 zł brutto

część 7:
23 922,29 zł brutto

część 9:
34 559,49 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 6:

do 7 dni roboczych

część 7:

do 7 dni roboczych

część 9:

 do 7 dni roboczych

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum