Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2017-01-27

Sprawa znak: 141.2711.139.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.139.2016/2                                                                           Kraków, dnia 27.01.2017r.

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na zakup i dostawę monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.  Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015 ogłoszonego w BZP nr 10793-2017 w dniu 19.01.2017r. i zmienionego w dn. 24.01.2017r. pod nr 13246-2017.

 

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

wykonanie zamówienia

Okres gwarancji

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
266 700,61 zł brutto

 

 

 

 

1

MediaNet Software Development Sp. z o. o.

ul. Św. Barbary 42/14
32-020 Wieliczka


272 536,81 zł brutto

21 dni

do 56 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

24 miesiące

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum