Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wykonanie oznaczeń mikrobiologicznych na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach medium znad komórek.

Informację opublikowano: 2017-02-01

Sprawa znak: 141.2711.127.2016                                                                           Kraków, dnia 01.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.127.2016/4

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie oznaczeń mikrobiologicznych na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach medium znad komórek w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 248-454369 z dnia 23.12.2016r. oraz zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 250-461407 z dnia 28.12.2016r. oraz zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 010-015047 z dnia 14.01.2017r.

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
98 430,75 zł brutto
z podziałem na części:

część 1: 32 810,25

część 2: 32 810,25

część 3: 32 810,25

 

 

 

 

1

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

 

część 1:

55 067,10 zł brutto

część 2:

55 067,10 zł brutto

 

część 3:

55 067,10 zł brutto

 

część 1: 21 dni

 

część 2: 21 dni

 

część 3: 21 dni

część 1: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r

część 2: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.

część 3: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.

2

Diagnostyka Sp. z o. o.

ul. prof. M. Życzkowskiego 16,

31-864 Kraków

 

część 1:

29 766,00 zł brutto

część 2:

29 766,00 zł brutto

część 3:

29 766,00 zł brutto

 

część 1: 21 dni

 

część 2: 21 dni

 

część 3: 21 dni

część 1: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r

część 2: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.

część 3: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.

3

ALAB Laboratorium Sp. z o. o.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

 

część 1:

27 060,00 zł brutto

część 2:

27 060,00 zł brutto

część 3:

27 060,00 zł brutto

 

część 1: 21 dni

 

część 2: 21 dni

 

część 3: 21 dni

część 1: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r

część 2: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.

część 3: od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum