Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-30

Sprawa znak: 141.2711.134.2016                                                                                                 Kraków, dn. 30.12.2016r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie obsługi logistycznej udziału pacjentów symulowanych w zajęciach dydaktycznych i egzaminach prowadzonych przez UJ CM oraz przeprowadzenia rekrutacji tych pacjentów, ogłoszonego w BZP nr 371907-2016 z dnia 21.12.2016 r.

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: HR Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Salwatorska 16/2, 30-109 Kraków; cena brutto: 63 099,00 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy HR Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Salwatorska 16/2, 30-109 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 30 % (30 pkt), wykształcenie Pacjentów/Pacjentów Anglojęzycznych – 10% (10 pkt), doświadczenie Pacjentów/Pacjentów Anglojęzycznych – 10% (10 pkt), doświadczenie Aktorów – 20% (20 pkt), dodatkowe kompetencje Aktorów/Aktorów Anglojęzycznych – 30% (30 pkt).

Zamawiający informuje, iż jest to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Pzp umowa może zostać zawarta w dniu przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 43 32 730.         

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum