Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonania pakietu badań laboratoryjnych w materiałach hodowlanych. Numer referencyjny: 141.2711.126.2016

Informację opublikowano: 2017-02-22

Sprawa znak: 141.2711.126.2016                                                                                      Kraków, dnia 22.02.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.126.2016/6

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w materiałach hodowlanych w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 247-451667 z dnia 22.12.2016r.

            Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Diagnostyka Sp. z o. o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków: cena brutto: 151 105,50 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Diagnostyka Sp. z o. o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków wpłynęła na realizację części 1 w zakresie przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, czas oczekiwania na wynik – waga 30% - 30,00 pkt., możliwość integracji systemów IT Zamawiającego i Wykonawcy – waga 10% - 10,00 pkt).

JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 1 Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków wpłynęła na realizację części 1 w zakresie przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 39,8108 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 39,8108 pkt, czas oczekiwania na wynik   – waga 30% - 0,00 pkt., możliwość integracji systemów IT Zamawiającego i Wykonawcy – waga 10% - 0,00 pkt).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.

 

Sprawa znak: 141.2711.126.2016                                                                          Kraków, dnia 08.03.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.126.2016/9

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w materiałach hodowlanych w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 247-451667 z dnia 22.12.2016r.

            Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków: cena brutto: 82 453,05 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków wpłynęła jako jedyna na realizację części 2 w zakresie przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, czas oczekiwania na wynik  – waga 30% - 0,00 pkt., możliwość integracji systemów IT Zamawiającego i Wykonawcy – waga 10% - 0,00 pkt).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum