Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-11-07

 

sprawa znak: 141.2711.91.2016                                                                                                    Kraków dnia 04.11.2016 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 27.09.2016 r., pod nr 2016/S 186-333620 na:Dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  

w zakresie części I przedmiotu zamówienia       – 17 611,56 zł brutto

w zakresie części II przedmiotu zamówienia     – 12 484,80 zł brutto

w zakresie części III przedmiotu zamówienia    – 63 333,33 zł brutto

w zakresie części IV przedmiotu zamówienia    – 52 322,40 zł brutto

w zakresie części V przedmiotu zamówienia     – 19 728,00 zł brutto

w zakresie części VI przedmiotu zamówienia    – 47 558,88 zł brutto

w zakresie części VII przedmiotu zamówienia – 11 527,20 zł brutto

w zakresie części VIII przedmiotu zamówienia                 – 65 220,12 zł brutto

w zakresie części IX przedmiotu zamówienia    – 68 137,92 zł brutto

w zakresie części X przedmiotu zamówienia     – 16 608,00 zł brutto

w zakresie części XI przedmiotu zamówienia    – 66 438,00 zł brutto

w zakresie części XII przedmiotu zamówienia   – 13 752,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Oferta złożona w zakresie części ...

Cena w zł

(brutto)

Termin realizacji dostawy

 

Okres gwarancji i rękojmi

 

Warunki płatności

1

 

Ekomark Sp. z o.o.

ul. Boguckiego 1a, 01-508 Warszawa

VIII

52 228,80 zł

do 35 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

 

ProfiMedical Bestry, Wichary sp.j.

ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

III

59 940,00 zł

do 40 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

Medima sp. z o.o.,

Al. Jerozolimska 200,

02-486 Warszawa

VI

34 992,00 zł

do 7 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

VII

8 856,00 zł

do 7 dni

36 miesięcy

4

Medela Polska sp. z o.o.

ul. Lewinowska 8,

03-684 Warszawa

X

53 784,00 zł

do 20 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

5

Medline sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17,

65-410 Zielona Góra

IX

66 460,62 zł

do 21 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

6

ERES MEDICAL sp. z o.o.

Płouszowice Kol. 64B

21-008 Tomaszowice

II

19 159,20 zł

do 20 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

X

18 487,44 zł

do 20 dni

24 miesiące

7

PROMED S.A.

ul. Krajewskiego 1b

01-520 Warszawa

I

12 363,84 zł

do 23 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

8

Anmer

ul. Zygmuntowska 9

05-120 Legionowo

X

13 932,00 zł

do 20 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

9

„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna

ul. Dworcowa 15a

86-200 Chełmno

 

V

34 128,00 zł

do 39 dni

25 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

XI

66 484,80 zł

do 39 dni

25 miesięcy

XII

13 780,80 zł

do 39 dni

25 miesięcy

10

Biameditek s. z o.o.

ul. Elewatorska 58,

15-620 Białystok

IV

44 493,84 zł

do 10 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

VIII

43 200,00 zł

do 36 dni

48 miesięcy

XII

8 532,00 zł

do 36 dni

48 miesięcy

11

Videomed Zakład Elektroniczny

Klonowa 18

58-310 Szczawno Zdrój

X

31 100,00 zł

do 20 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

12

Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o.

ul. Renesansowa 5a,

01-905 Warszawa

 

I

13 122,00 zł

do 10 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

13

Walmed sp. z o.o.

ul. Ptaków Leśnych 73,

05-500 Jastrzębie

VIII

45 954,00 zł

do 20 dni

26 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

X

32 400,00 zł

do 20 dni

36 miesięcy

14

PARTNER 4 MEDICINE sp. z o.o.

pl. Metziga

64-100 Leszno

III

60 000,00 zł

do 20 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

15

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o

Al. Spółdzielczości Pracy 38,

20-147 Lublin

I

12 449,92 zł

do 10 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

16

Viridian polska sp. z o.o.

ul. Morgowa 4

04-224 warszawa

IV

37 584,00 zł

do 1 dni

25 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

17

FORMED sp. z o.o.  sp.k.

ul. Leśnianka 97,

34-300 Żywiec

V

8 596,80 zł

do 40 dni

24 miesiące

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

18

M4MEDICAL sp. z o.o.

ul. St. Leszczyńskiego  60

20-068 Lublin

I

11 307,60 zł

do 20 dni

36 miesięcy

Płatności nastąpią w terminie do 21 dni zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum