Archiwum

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Analiza efektywności kosztów oraz analiza konsekwencji kosztów wraz z przykładami praktycznymi. Analiza użyteczności kosztów oraz analiza minimalizacji kosztów wraz z przykładami praktycznymi” w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak: 141.2711.5.2019
Dzień publikacji:2019-01-10

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Analiza efektywności klinicznej. Przeglądy systematyczne a przeglądy niesystematyczne. Metaanaliza jako podstawowe narzędzie w komplikacji wyników pierwotnych badań klinicznych w analizie efektywności klinicznej” w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak: 141.2711.7.2019
Dzień publikacji:2019-01-10

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników szkoleń stacjonarnych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM w Krakowie.Numer sprawy: 141.2711.1.2019
Dzień publikacji:2019-01-09

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Dzień publikacji:2019-01-04

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 16 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.109.2018
Dzień publikacji:2018-12-14

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno–sportowych (basenów, klubów fitness itp.), dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz osób towarzyszących wraz z dostarczeniem 880 karnetów miesięcznych uprawniających do wstępu do obiektów oferujących zajęcia sportowe i rekreacyjne.Sprawa znak : 141.2711.101.2018
Dzień publikacji:2018-12-05

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zestawu systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), dla Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM zlokalizowanej przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków, Budynek B, piętro 4, pokój 5/25. Sprawa znak: 141.2713.19.2018
Dzień publikacji:2018-11-29

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.102.2018.
Dzień publikacji:2018-11-23

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk komputerów stacjonarnych typu ALL-in-one dla Zakładu Biofizyki Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.108.2018
Dzień publikacji:2018-11-23

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy sterylnego gotowego do użycia enzymu akutaza w płynie o objętości 100 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak:141.2713.16.2018
Dzień publikacji:2018-11-21

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.17.2018.
Dzień publikacji:2018-11-20

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z STWiOR, kosztorysem i przedmiarem elementów wyposażenia wnętrz, systemu RFID oraz instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.100.2018
Dzień publikacji:2018-11-19

Zamówienie ustawowe
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - Dostawa Mobilnego Centrum Symulacji Medycznej w postaci poszerzanej naczepy do ciągnika siodłowego wraz z instalacją sprzętu do symulacji medycznych.
Dzień publikacji:2018-11-19

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM ul. Prądnicka 80, Kraków. Sprawa znak: 141.2713.18.2018
Dzień publikacji:2018-11-16

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018
Dzień publikacji:2018-11-15

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018
Dzień publikacji:2018-11-14

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera obliczeniowego dla Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Numer sprawy: 141.2711.99.2018
Dzień publikacji:2018-11-07

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.79.2018.
Dzień publikacji:2018-11-07

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.105.2018.
Dzień publikacji:2018-11-05

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Sprawa znak. 141.2711.98.2018
Dzień publikacji:2018-11-02