Archiwum

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwunastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.35.2018
Dzień publikacji:2018-04-30

Zamówienie ustawowe
Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz gości i zleceniobiorców, obejmując w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych. Sprawa znak: 141.2711.32.2018
Dzień publikacji:2018-04-30

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia i na parterze budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, na potrzeby Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM”. 141.2711.29.2018.
Dzień publikacji:2018-04-26

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Numer sprawy 141.2711.24.2018
Dzień publikacji:2018-04-25

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej w formie usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników VIII Konferencji Doktorantów UJ CM w dniu 19.05.2018r., obejmującej przerwę kawową i lunch, organizowanej przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Konferencja będzie odbywać się w Zespole Dydaktyczno – Bibliotecznym, Kampus 600-lecia UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Sprawa znak 141.2711.31.2018
Dzień publikacji:2018-04-24

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa specjalistycznego zestawu komputerowego (stacji roboczej i monitora) do obróbki graficznej modeli trójwymiarowych oraz obsługi drukarek 3D dla Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.34.2018
Dzień publikacji:2018-04-24

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - lekarza specjalisty geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do prowadzenia wizyt kontrolnych danej puli uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”. Sprawa znak: 141.2713.8.2018
Dzień publikacji:2018-04-19

Zamówienie na usługi społeczne
Przeprowadzenie wykładu z zakresu "Finansowy audyt wewnętrzny" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak 141.2711.25.2018.
Dzień publikacji:2018-04-12

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie zajęć z zakresu „Krytycznej analizy dowodów naukowych. Elementy biostatystyki” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.26.2018.
Dzień publikacji:2018-04-09

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi utworzenia, obsługi i promocji platformy e-terapii wraz z aplikacją telefoniczną wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu. Sprawa znak: 141.2713.7.2018.
Dzień publikacji:2018-03-30

Zamówienie na usługi społeczne
Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Kalkulacja kosztów w podmiotach leczniczych: zakres, standardy, rodzaje rachunku kosztów, zarządzanie kosztami i wycena świadczeń” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków.
Dzień publikacji:2018-03-28

Zamówienie na usługi społeczne
Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.21.2018
Dzień publikacji:2018-03-27

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM ”. Sprawa znak: 141.2711.23.2018
Dzień publikacji:2018-03-27

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa komputera stacjonarnego i dwóch monitorów dla Katedry Anatomii UJ CM, w związku z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” pt. „Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr MNISW/2017/98/DIR/NN. Sprawa znak: 141.2711.17.2018
Dzień publikacji:2018-03-20

Zamówienie ustawowe
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2018.
Dzień publikacji:2018-03-19

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.18.2018
Dzień publikacji:2018-03-16

Zamówienie ustawowe
Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz gości i zleceniobiorców, obejmując w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych. Sprawa znak: 141.2711.14.2018
Dzień publikacji:2018-03-06

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - lekarza specjalisty geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do prowadzenia wizyt kontrolnych danej puli uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej, dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”. Sprawa znak: 141.2713.6.2018
Dzień publikacji:2018-03-05

Zamówienie na usługi społeczne
Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego „Zasady konstruowania koszyka świadczeń zdrowotnych. Wykorzystanie raportów HTA (Health Technology Assessment) przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych na konkretnych przykładach” w ramach materiałów na szkolenie stacjonarne „HTA i zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Sprawa nr 141.2711.15.2018
Dzień publikacji:2018-02-28

Zamówienie na usługi społeczne
Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów i warsztatów w ramach materiałów na studia podyplomowe „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”. Sprawa nr 141.2711.16.2018
Dzień publikacji:2018-02-28