Archiwum

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy syntezatora mikrofalowego z akcesoriami dla Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.11.2019
Dzień publikacji:2019-05-13

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.42.2019
Dzień publikacji:2019-05-09

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.46.2019
Dzień publikacji:2019-05-08

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się w Krakowie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak : 141.2711.49.2019
Dzień publikacji:2019-04-30

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.43.2019
Dzień publikacji:2019-04-26

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się w Krakowie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak : 141.2711.39.2019
Dzień publikacji:2019-04-24

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.37.2019
Dzień publikacji:2019-04-16

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” - Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia.
Dzień publikacji:2019-04-08

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” odbywających się w Warszawie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak: 141.2711.33.2019
Dzień publikacji:2019-04-04

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 8 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.35.2019
Dzień publikacji:2019-04-04

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania “Programu funkcjonalno - użytkowego dla I etapu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie-Prokocimiu”. 141.2711.31.2019
Dzień publikacji:2019-03-28

Zamówienie ustawowe
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie w związku z realizacją wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wydziału Farmaceutycznego. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
Dzień publikacji:2019-03-27

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019
Dzień publikacji:2019-03-25

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznego peptydu, aktywnego TAT-NR2B9c niezbędnego do podań dootrzewnych szczurom w trakcie abstynencji kokainowej. Sprawa znak: 141.2713.9.2019
Dzień publikacji:2019-03-22

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy miografu ciśnieniowego z wyposażeniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.8.2019
Dzień publikacji:2019-03-21

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny IMSC 2019 w terminie: 25-27 kwietnia 2019r., organizowanej przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.29.2019
Dzień publikacji:2019-03-19

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do przyżyciowego obrazowania przepływu krwi u małych zwierząt laboratoryjnych związku z realizacją projektu pn. "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim "CIRCULATE" nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.10.2019.
Dzień publikacji:2019-03-18

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych (dalej: „usługa cateringowa”) dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20. Sprawa znak: 141.2711.25.2019
Dzień publikacji:2019-03-14

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.24.2019
Dzień publikacji:2019-03-14

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej na Spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Sali Zodiakalnej w Collegium Nowodworskim przy ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.21.2019
Dzień publikacji:2019-03-12