Archiwum

Zamówienie ustawowe
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu robót podobnych dla umowy podstawowej nr 141.2711.33.2018 z dnia 9.10.2018r. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie”.
Dzień publikacji:2020-03-17

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.6.2020
Dzień publikacji:2020-03-13

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i gadżetów na XXVIII edycję Konferencji „International Medical Student’ Conference 2020r.” organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe w dniach 16.04.2020 – 18.04.2020 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dzień publikacji:2020-03-05

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych zestawów ELISA do oznaczeń ilościowych białek dla Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanej przy ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.2.2020
Dzień publikacji:2020-03-03

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.7.2020
Dzień publikacji:2020-03-02

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych pn. „Zaprojektowanie, rozbiórka i nadzór nad wyburzeniem metodą wybuchową budynku Akademika „C” Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przy ul. Badurskiego 13”. Sprawa znak: 141.2711.98.2019
Dzień publikacji:2020-02-24

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.9.2020
Dzień publikacji:2020-02-20

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.105.2019
Dzień publikacji:2020-02-19

Zamówienie ustawowe
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO - „Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu”—etap I w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. nr sprawy W.141.1.2020.
Dzień publikacji:2020-02-14

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia wykładów dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z realizacją projektu pt.: „Efektywna placówka medyczna, program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-0038/18-00/1205/2019/690, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.8.2020
Dzień publikacji:2020-02-10

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.3.2020
Dzień publikacji:2020-02-05

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów odczynników do wykonania badań transkryptomu metodą sekwencjonowania RNA w ramach realizacji projektu pn.: „Rola procesu brązowienia adipocytów białej tkanki tłuszczowej w rozwoju kacheksji nowotworowej na przykładzie raka żołądka.” Sprawa znak : 141.2713.1.2020
Dzień publikacji:2020-01-23

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników konferencji Trans Senior Training w dniach 11-13 luty 2020 r. organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.2.2020.
Dzień publikacji:2020-01-22

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. Sprawa znak: 141.2711.103.2019
Dzień publikacji:2020-01-22

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw papieru do drukarek i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.1.2020
Dzień publikacji:2020-01-16

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia meblowego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum oraz Biblioteki Medycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.106.2019
Dzień publikacji:2020-01-14

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi sprzątania w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2019
Dzień publikacji:2019-12-20

Zamówienie ustawowe
Dostawa i uruchomienia zaawansowanych symulatorów pacjenta dorosłego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2019
Dzień publikacji:2019-12-20

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy sześćdziesięciu dwóch czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na rok 2020 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześćdziesięciu dwóch części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.93.2019
Dzień publikacji:2019-12-19

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.102.2019
Dzień publikacji:2019-12-17