Archiwum

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej w formie usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników konferencji Health Systems and Policy Monitor Network w dniu 12 października 2018 r., organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.Sprawa znak : 141.2711.77.2018
Dzień publikacji:2018-09-24

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie.
Dzień publikacji:2018-09-17

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.69.2018
Dzień publikacji:2018-09-14

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Programy polityki zdrowotnej” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.70.2018.
Dzień publikacji:2018-09-04

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Programy polityki zdrowotnej” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.65.2018.
Dzień publikacji:2018-08-27

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM ”. Sprawa znak: 141.2711.62.2018.
Dzień publikacji:2018-08-27

Zamówienie na usługi społeczne
Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.63.2018
Dzień publikacji:2018-08-24

Zamówienie ustawowe
Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.66.2018
Dzień publikacji:2018-08-21

Zamówienie ustawowe
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.67.2018
Dzień publikacji:2018-08-21

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.58.2018
Dzień publikacji:2018-08-14

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2018.
Dzień publikacji:2018-08-13

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy końcówek do pipet automatycznych z filtrem dla potrzeb Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.64.2018.
Dzień publikacji:2018-08-07

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.57.2018
Dzień publikacji:2018-08-03

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.54.2018
Dzień publikacji:2018-08-02

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy końcówek do pipet automatycznych z filtrem dla potrzeb Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.60.2018
Dzień publikacji:2018-07-30

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany dźwigu towarowego w budynku Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 12 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.55.2018
Dzień publikacji:2018-07-25

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sieci wodociągowej obwodowej przy ul. Jakubowskiego, ul. Medycznej, ul. Obronnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. 141.2711.59.2018
Dzień publikacji:2018-07-17

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń 16S rRNA oraz 18S rRNA w aparacie MiSeq dla Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Czysta 18 , 31-121 Kraków. Numer sprawy : 141.2713.12.2018
Dzień publikacji:2018-07-16

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia w ośrodku badania naukowego Substudy_01_INNOMED_Braster_2016_01 z wykorzystaniem wyrobu medycznego Braster ™ oraz urządzenia INVENIA ™ABUS oraz z wykorzystaniem urządzenia do mammografi spektralnej i tomosyntezy piersi w razie wskazań medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.13.2018
Dzień publikacji:2018-07-13

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2018
Dzień publikacji:2018-07-13