Archiwum

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa czytnika mikropłytek w oparciu o technologię Alpha Screen i TR-FRET. Postępowanie nr 141.2713.37.2022
Dzień publikacji:2022-11-28

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.49.2022
Dzień publikacji:2022-11-25

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa sekwenatora NGS dla Katedry Mikrobiologii UJ CM. Postępowanie nr: 141.2713.35.2022.
Dzień publikacji:2022-11-25

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.50.2022
Dzień publikacji:2022-11-25

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Postępowanie 141.2711.55.2022
Dzień publikacji:2022-11-25

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.47.2022
Dzień publikacji:2022-11-24

Zamówienie ustawowe
Ułożenia kabla zasilania rezerwowego niskiego napięcia pomiędzy stacjami 33358 i 33672 przy ul. Medycznej 7 i 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Dzień publikacji:2022-11-23

Zamówienie ustawowe
Dostawa inkubatora do hodowli komórek w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem”, dla UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.33.2022
Dzień publikacji:2022-11-14

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi sekwencjonowania i przygotowania bibliotek DNA dla Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.34.2022
Dzień publikacji:2022-11-14

Zamówienie ustawowe
Dostawa 3 sztuk routerów do ochrony sieci UJ CM (TYP 1 - 2 szt., TYP 2 - 1 szt.) oraz przedłużenie gwarancji na obecnie posiadane urządzenia FortiAnalyzer-200F (1 szt.), FortiGate-600E (2 szt.) FortiGate-200E (1 szt.) na okres 12 miesięcy, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.Postępowanie nr : 141.2711.45.2022
Dzień publikacji:2022-11-08

Zamówienie ustawowe
Wymiana pokrycia dachowego na budynku B Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Postępowanie nr 141.2711.53.2022
Dzień publikacji:2022-11-08

Zamówienie ustawowe
Dostawa aparatu hybrydowego - rezonans magnetyczny z pozytonową tomografią emisyjną (MRI/microPET) wraz z urządzeniami pomocniczymi pracowni MRI/PET w ramach projektu CDT-CARD dla UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.29.2022
Dzień publikacji:2022-10-31

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Postępowanie nr 141.2711.51.2022
Dzień publikacji:2022-10-28

Zamówienie ustawowe
Dostawa symulatorów dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, postępowanie nr: 141.2711.56.2022.
Dzień publikacji:2022-10-28

Zamówienie ustawowe
Dostawa systemu LC-MS niskorozdzielczego w ramach realizacji projektu CDT-CARD dla UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.26.2022
Dzień publikacji:2022-10-28

Zamówienie ustawowe
Dostawa sortera komórkowego w ramach realizacji projektu CDT-CARD dla UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr: 141.2713.31.2022
Dzień publikacji:2022-10-24

Zamówienie ustawowe
Dostawa systemu do rejestracji i analizy sygnału EMG (16 kanałów) w ramach realizacji projektu CDT-CARD dla UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr 141.2713.28.2022
Dzień publikacji:2022-10-21

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym: „Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna.”
Dzień publikacji:2022-10-19

Zamówienie ustawowe
Wymiana zasobnika CWU wraz z instalacją wodociągową w pom. wymiennikowni w bud. „H”, wymiana wymiennika CT w pom. wymiennikowni bud. „B”, w piwnicy bud. Wydz. Farmaceutycznego UJCM, ul. Medycznej 9. 141.2711.52.2022
Dzień publikacji:2022-10-18

Zamówienie ustawowe
Obsługa logistyczna zapewnienia i zorganizowania udziału pacjentów symulowanych w szkoleniach w obszarze nauk medycznych poza jedn. UJCM na terenie Polski, w związku z realizacją projektu (POKOLEnia). Postępowanie nr 141.2711.41.2022
Dzień publikacji:2022-10-14