Zamówienia z dziedziny nauki

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na " Konserwacji, przeoprawie i oprawie książek medycznych z kolekcji XIX i pocz. XX wieku (do 1945 roku)”,
Termin składania ofert: 2020-10-02 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów odczynników do sekwencjonowania bibliotek na sekwenatorze NextSeq 500 w ramach realizacji projektu pn.: „Mechanizmy insulinoodporności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości i receptorów dla peroksysomów gamma w tkance tłuszczowej”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.11.2020
Termin składania ofert: 2020-09-18 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wieży inhalacyjnej z portami do inhalacji i fotometrem oraz komory do inhalacji grupowej, w związku z realizacją projektu pt. "7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjale ograniczającym przebudowę drzewa oskrzelowego w astmie - badania w modelach in vitro i in vivo" - 1 system dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.9.2020
Termin składania ofert: 2020-07-03 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki systemu do elutriacji, dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.8.2020
Termin składania ofert: 2020-07-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki inkubatora stolikowego do mikroskopu z akcesoriami, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.5.2020
Termin składania ofert: 2020-06-03 10:00