Zamówienia z dziedziny nauki

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wieży inhalacyjnej z portami do inhalacji i fotometrem oraz komory do inhalacji grupowej, w związku z realizacją projektu pt. "7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjale ograniczającym przebudowę drzewa oskrzelowego w astmie - badania w modelach in vitro i in vivo" - 1 system dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.9.2020
Termin składania ofert: 2020-07-03 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki systemu do elutriacji, dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.8.2020
Termin składania ofert: 2020-07-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki inkubatora stolikowego do mikroskopu z akcesoriami, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.5.2020
Termin składania ofert: 2020-06-03 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania czynności polegających na: 1) przeprowadzaniu badań w miejscu pobytu respondentów oraz 2) kontakcie i wizytach w miejscu pobytu non-respondentów projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat” finansowany z Narodowego Centrum Nauki dla Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.23.2019
Termin składania ofert: 2019-12-20 11:00