Zamówienia z dziedziny nauki

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy komórek linii ciągłych transfekowanych receptorem 5-HT1A oraz D2L, zestawu dedykowanych odczynników do prowadzenia hodowli komórkowych oraz odczynnik do pomiaru poziomu cAMP w komórkach celem kontynuacji badań in vitro w ramach projektu (K/PBO/000908) pt. "Pierwsi duali "biased" agoniści receptorów serotoninowych 5HT1A i dopaminowych D2 - innowacyjne podejście w poszukiwaniu terapii zaburzeń psychicznych", dla Katedry Farmakobiologii UJ CM. 141.272.27.2024
Termin składania ofert: 2024-06-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi sekwencjonowania WES i przygotowania bibliotek DNA dla 250 próbek, dla Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr: 141.272.25.2024
Termin składania ofert: 2024-06-14 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu odczynników do pomiaru poziomu cAMP oraz p-ERK 1/2 w komórkach celem kontynuacji badań in vitro w ramach projektu pt. "Pierwsi duali "biased" agoniści receptorów serotoninowych 5HT1A i dopaminowych D2 - innowacyjne podejście w poszukiwaniu terapii zaburzeń psychicznych", dla Katedry Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr: 141.272.19.2024.
Termin składania ofert: 2024-06-04 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek przystosowanego do odczytu absorbancji, fluorescencji i luminescencji - 1 sztuka. Postępowanie nr 141.272.11.2024
Termin składania ofert: 2024-04-09 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do sekwencjonowania bibliotek na sekwenatorze MiSeq dla Katedry Mikrobiologii, Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie. Postępowanie nr: 141.272.8.2024
Termin składania ofert: 2024-03-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego: "The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOn-caRdiac surgery (HYP-NOR trial)." The HYP-NOR randomised, controlled, parallel-group trial will address the following question: is perioperative, low-concentration noradrenaline infusion superior to standard blood pressure management for perioperative hypotension in patients having non-cardiac surgery? nr EU CT 2023-508255-39-00. Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań Medycznych – numer projektu 2022/ABM/03/00040
Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

Przeprowadzenie badań terenowych techniką CAPI w ramach projektu „Rola determinantów psychospołecznych w relacji do uwarunkowań zdrowotnych w procesie starzenia się populacji Polski (COURAGE - Polska - Porównanie po dekadzie)”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2024-02-29 11:00

Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek przystosowanego do odczytu absorbancji, fluorescencji i luminescencji- 1 sztuka
Termin składania ofert: 2024-01-17 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej (HPLC) w stanie nadkrytycznym – 1 system. Sprawa znak : 141.2713.38.2023
Termin składania ofert: 2023-12-20 10:00

Dostawa termocyklera do przeprowadzania ilościowej analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym (RT-qPCR) - 1 sztuka.
Termin składania ofert: 2023-11-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy cytometru przepływowego, dla Zakładu Immunologii Klinicznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.30.2023
Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu ekspozycyjnego do inhalacji aerozoli dla gryzoni i system wentylacji mechanicznej do monitorowania funkcji płuc in vivo. Sprawa znak: 141.2713.29.2023.
Termin składania ofert: 2023-08-28 10:00

Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników do sekwencjonowania bibliotek na sekwenatorze NextSeq 500 o nr kat SY-415-1001, celem wykonania badań projektowych, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium - Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2023-08-23 10:00

Jednorazowa dostawa odczynników oraz komórek CHO-K1 linii ciągłych transfekowanych ludzkim receptorem 5-HT1A oraz D2, umożliwiających badanie rekrutacji β-arestyny, celem wykonania wstępnych badań in vitro w ramach projektu pt. "Pierwsi duali "biased" agoniści receptorów serotoninowych 5HT1A i dopaminowych D2 - innowacyjne podejście w poszukiwaniu terapii zaburzeń psychicznych", dla Katedry Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
Termin składania ofert: 2023-08-11 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej usługi dostarczenia systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem IWRS (ang. Interactive Web Response System) dedykowanego dla niekomercyjnego badania klinicznego wraz zapewnieniem systemu niezbędnych szkoleń. Sprawa znak: 141.2713.18.2023.
Termin składania ofert: 2023-06-28 12:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy profesjonalnego systemu mikrofalowego (syntezatora mikrofalowego), dla Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM. Postępowanie nr: 141.2713.16.2023
Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

Chromatograf FLASH z detektorem UV-VIS (198-800nm). Postępowanie nr: 141.2713.17.2023
Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń 16S rRNA oraz 18S rRNA w aparacie MiSeq, dla projektu pt.: "Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci zdrowych posiadających antygeny HLA DQ2 i (lub) DQ8” dla Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Katedry Mikrobiologii UJ CM w Krakowie. Postępowanie znak: 141.2713.32.2022
Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

Dostawa czytnika mikropłytek wykonującego oznaczenia w oparciu o technologię xMAP – 1 szt. Postępowanie nr: 141.2713.38.2022
Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki kontrolera do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania na pojedynczych komórkach dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.24.2020
Termin składania ofert: 2020-12-31 10:00