Zamówienia na usługi społeczne

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej, cateringowej (z pełnym wyżywieniem) oraz z dostępem do Sali konferencyjnej dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ w terminie 09-11.10.2020r. w celu odbycia szkoły wyjazdowej (letniej) w ramach programu kształcenia na II roku, organizowanej przez Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ z siedzibą przy ul. św. Anny w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.4.2020
Termin składania ofert: 2020-03-31 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.105.2019
Termin składania ofert: 2020-03-09 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia wykładów dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z realizacją projektu pt.: „Efektywna placówka medyczna, program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-0038/18-00/1205/2019/690, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.8.2020
Termin składania ofert: 2020-02-18 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.3.2020
Termin składania ofert: 2020-02-13 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników konferencji Trans Senior Training w dniach 11-13 luty 2020 r. organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.2.2020.
Termin składania ofert: 2020-01-30 11:30

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia czynności związanych ze wsparciem cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na płatne studia drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development w roku akademickim 2018/2019, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, w języku obcym: angielskim. Sprawa znak: 141.2710.69.2018
Termin składania ofert: 2018-06-25 10:00