Archiwum

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak: 141.2711.13.2017.
Dzień publikacji:2017-04-10

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.
Dzień publikacji:2017-04-06

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora nowej generacji dla potrzeb Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034, Kraków
Dzień publikacji:2017-04-06

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Dzień publikacji:2017-03-29

Zamówienie z dziedziny nauki
Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.4.2017.
Dzień publikacji:2017-03-28

Zamówienie ustawowe
Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Dzień publikacji:2017-03-22

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
Dzień publikacji:2017-03-15

Zamówienie z dziedziny nauki
Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pn.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Znak sprawy: 141.2713.3.2017.
Dzień publikacji:2017-03-14

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017
Dzień publikacji:2017-02-06

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.1.2017.
Dzień publikacji:2017-01-31

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu". Sprawa znak: 141.2713.23.2016.
Dzień publikacji:2017-01-23

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.24.2016
Dzień publikacji:2017-01-16

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Znak sprawy: 141.2711.136.2016
Dzień publikacji:2017-01-10

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Sprawa znak 141.2713.20.2016
Dzień publikacji:2017-01-10

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak: 141.2713.15.2016.
Dzień publikacji:2016-12-19

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt.: „Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju” dla Zakładu Farmacji Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Medyczna 9 30-688 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.21.2016.
Dzień publikacji:2016-12-19

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii błyskawicznej (flash) z detektorem ELS/UV/UV-Vis z wyposażeniem dla Zakładu Chemii Leków, Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.19.2016
Dzień publikacji:2016-12-02

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przeciwciał dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2713.22.2016.
Dzień publikacji:2016-12-02

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników i zestawów do profilowania ekspresji cząsteczek microRNA w badanych próbkach w związku z realizacją projektu pn.: „Epigenetyczne podłoże zwiększonej podatności na zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae - badanie roli microRNA u pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów odporności" dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.18.2016
Dzień publikacji:2016-11-30

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikromacierzy wraz z odczynnikami w związku z realizacją projektu „Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications” NEOMICS, nr umowy Pol-Nor/196065/54/2013 dla Zakładu Genetyki Medycznej, Katedry Pediatrii, Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 30-663 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.16.2016
Dzień publikacji:2016-11-24