Archiwum

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do dydaktyki w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.66.2017
Dzień publikacji:2017-10-25

Zamówienie ustawowe
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.70.2017
Dzień publikacji:2017-10-24

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw źródeł światła w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie wraz z odbiorem i utylizacją zużytych. Sprawa znak: 141.2711.67.2017.
Dzień publikacji:2017-10-23

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego o wysokiej wydajności dla Kliniki Torakochirurgii UJ CM - sprawa znak :141.2711.73.2017
Dzień publikacji:2017-10-20

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki skanera płaskiego - sprawa znak 141.2711.74.2017
Dzień publikacji:2017-10-20

Zamówienie ustawowe
Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2017
Dzień publikacji:2017-10-19

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. 141.2711.71.2017
Dzień publikacji:2017-10-12

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zintegrowanego systemu detekcji analogicznego do systemów stosowanych w cytometrach przepływowych oparty na współdziałaniu mikrosfer xMAP, laserów, systemów optycznych oraz wysoce wydajnych mikroprocesorów z oprogramowaniem i systemem do płukania płytek. Znak sprawy: 141.2713.26.2017
Dzień publikacji:2017-10-11

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 w Krakowie.141.2711.62.2017
Dzień publikacji:2017-10-06

Zamówienie ustawowe
Zakup i dostawa komputera przenośnego do prac naukowo-badawczych w Katedrze Pediatrii z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Sprawa znak: 141.2711.60.2017
Dzień publikacji:2017-10-06

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa uniwersalnej centrali do ultrasonografii endoskopowej o skanowaniu mechanicznym i elektronicznym - klasa premium. Sprawa znak: 141.2713.22.2017
Dzień publikacji:2017-10-04

Zamówienie ustawowe
Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.59.2017
Dzień publikacji:2017-10-03

Zamówienie ustawowe
Dostawa dwóch przenośnych aparatów USG, w tym jednego Cardio, dla Katedry Anatomii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.58.2017
Dzień publikacji:2017-10-02

Zamówienie ustawowe
Dostawa respiratora do intubacji myszy kompatybilnego z zestawem do gazowej anestezji wraz z koniecznymi do podłączenia akcesoriami, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.25.2017
Dzień publikacji:2017-09-22

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 preparatywnego zestawu HPLC z detektorem DAD, kolektorem frakcji i oprogramowaniem do sterowania, akwizycji i obróbki danych.
Dzień publikacji:2017-09-22

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa hybrydowego z funkcją tabletu dla Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.53.2017
Dzień publikacji:2017-09-19

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia instruktorów symulacji medycznej podczas kursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Dzień publikacji:2017-09-19

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
Dzień publikacji:2017-09-14

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak: 141.2713.24.2017
Dzień publikacji:2017-09-13

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2017
Dzień publikacji:2017-09-12